Human designed to fault

Om misstag människor gör och som apor återupprepar. Beror det på vår omvärld eller sitter felet i designen av själva människan?

httpvh://www.youtube.com/watch?v=DUd8XA-5HEk

 • Kullback-Leibler

  Monkey see, moron doo..

 • Andreas K Eriksson

  Intressant utmaning mot teorierna om rationella val och människan som rationella agenter.

 • Andreas K Eriksson

  Dessutom stödjer det min teori om att de som prioriterar distrbutiv politik med relativa fördelar/jämlikhet som mål är mindre förnuftiga än de andra.

 • Alexandra
 • gothbarbie

  Allt är relativt.