Human designed to fault

Om misstag människor gör och som apor återupprepar. Beror det på vår omvärld eller sitter felet i designen av själva människan?

httpvh://www.youtube.com/watch?v=DUd8XA-5HEk