EUs misslyckade drogpolitik

Sverige är ett av de mest konservativa i EU när det gäller attityd till droger. Här tror vi på krig mot narkotika, eller nolltolerans som vi kallar det, mot missbrukare såväl som drogerna i sig. En rapport som utvärderade hur denna dogmatiska hållning lyckats i praktiken från 1998-2007 kom nyligen ut och resultatet kan i ett ord sammanfattas som misslyckande.

Enligt rapporten så har varken tillgången eller efterfrågan på droger minskat mellan 1998 och 2007. Priset för den restriktiva politiken har varit okontrollerade svarta marknader, miljöskador, inhumanitet, stigmatisering, kränkning av mänskliga rättigheter, drogrelaterad brottslighet och spridning av farliga blodsjukdomar som HIV/AIDS och hepatit.

Det här är ju inge bra, om man inte är religiös och tycker att ändamålet helgar medlen. Men har man huvudet där det ska sitta så inser man att en misslyckad metod kräver omvärdering och som av en händelse finns en alternativ politik som visat sig vara mycket framgångsrik, på andra håll i världen. Dvs skademinimeringsmodellen.

Mötet resulterade i fyra grundrekommendationer till EU:s institutioner.

  1. Ett EU-toppmöte för att diskutera en ny narkotikastrategi i samarbete med intresseorganisationer.
  2. Att EU ska förespråka en gemensam skadereduktionslinje och utfärda nationella rekommendationer till EU:s medlemsländer.
  3. Att rekommendera att CND (Commission on Narcotic Drugs), som nästa gång sammanträder i Wien i början av mars, undersöker alternativa vägar som inte baseras på förbud och en oberoende utvärdering av förbudsstrategin.
  4. Initiera att vuxna ska få odla och använda cannabis för eget bruk.

Källa: Drugnews, Medicinsk Marijuana,

Update: Joakim Hedström på bloggen kol14 har länge skrivit om sin kamp för att få cannabis förskrivet medicinskt. Nu söker han sponsring för att göra en resa utomlands och ta med sig cannabis hem, för att driva en juridisk prövning av rätten till detta som den finns föreskriven i EG, något svensk lagstiftning inte anpassats till och som behöver prövas. Om du vill stödja Joakim kan du bidra med valfri summa, liten som stor. Mer info på hans blogg!