EUs misslyckade drogpolitik

Sverige är ett av de mest konservativa i EU när det gäller attityd till droger. Här tror vi på krig mot narkotika, eller nolltolerans som vi kallar det, mot missbrukare såväl som drogerna i sig. En rapport som utvärderade hur denna dogmatiska hållning lyckats i praktiken från 1998-2007 kom nyligen ut och resultatet kan i ett ord sammanfattas som misslyckande.

Enligt rapporten så har varken tillgången eller efterfrågan på droger minskat mellan 1998 och 2007. Priset för den restriktiva politiken har varit okontrollerade svarta marknader, miljöskador, inhumanitet, stigmatisering, kränkning av mänskliga rättigheter, drogrelaterad brottslighet och spridning av farliga blodsjukdomar som HIV/AIDS och hepatit.

Det här är ju inge bra, om man inte är religiös och tycker att ändamålet helgar medlen. Men har man huvudet där det ska sitta så inser man att en misslyckad metod kräver omvärdering och som av en händelse finns en alternativ politik som visat sig vara mycket framgångsrik, på andra håll i världen. Dvs skademinimeringsmodellen.

Mötet resulterade i fyra grundrekommendationer till EU:s institutioner.

 1. Ett EU-toppmöte för att diskutera en ny narkotikastrategi i samarbete med intresseorganisationer.
 2. Att EU ska förespråka en gemensam skadereduktionslinje och utfärda nationella rekommendationer till EU:s medlemsländer.
 3. Att rekommendera att CND (Commission on Narcotic Drugs), som nästa gång sammanträder i Wien i början av mars, undersöker alternativa vägar som inte baseras på förbud och en oberoende utvärdering av förbudsstrategin.
 4. Initiera att vuxna ska få odla och använda cannabis för eget bruk.

Källa: Drugnews, Medicinsk Marijuana,

Update: Joakim Hedström på bloggen kol14 har länge skrivit om sin kamp för att få cannabis förskrivet medicinskt. Nu söker han sponsring för att göra en resa utomlands och ta med sig cannabis hem, för att driva en juridisk prövning av rätten till detta som den finns föreskriven i EG, något svensk lagstiftning inte anpassats till och som behöver prövas. Om du vill stödja Joakim kan du bidra med valfri summa, liten som stor. Mer info på hans blogg!

 • Andreas

  Kan ju annars alltid hoppas på att vi följer Portugals utveckling, med massiv civil olydnad och en öppen acceptans för cannabis bland den yngre generationen.

  Lite som hur vi ser på upphovsrättsfrågan och piratkopiering, det är olagligt men det tjänar inge syfte att förbjuda det.

 • För mig som liberal handlar det främst om rätten till sin egen kropp, men den pragmatiska hållningen är förmodligen den mest framgångsrika. Det är ju inget tvivel om att det tjänar samhället bäst att inte stigmatisera, straffa och utestänga missbrukare från samhället.

 • Tack för länken, Hanna. Uppskattas väldigt mycket.
  .-= Joakim´s last blog ..Läkarbesök för cannabis – sponsorer sökes =-.

 • Johan Lindén

  Intressant även att det finns så många paralleller mellan drogpolitik och prostitutionspolitik. Harm Reduction motverkar den svarta marknaden och stigmatiseringen av de inblandade. Trots att forskningen talar sitt tydliga språk så fortsätter svensk media och svenska politiker att stoppa huvudet i sanden av rent moralistiska skäl. De borde skämmas som talar om att skydda svaga och sedan för en politik som totalt struntar i människan och leker lättvindigt med människors liv och kränker mänskliga rättigheter.
  .-= Johan Lindén´s last blog ..Gränsdragningsproblematiken – till utredarna av sexköpslagen =-.