Religionen är samhällsfientlig

En nioårig flicka i Brazilien våldtogs av sin styvfar. Det föll sig så oturligt att flickan blev gravid, med tvillingar. Eftersom läkarna ansåg att hon inte skulle överleva en graviditet och födsel av tvillingarna, aborterade man dem, efter att mamman godkänt ingreppet.

– Guds lag står över alla mänskliga lagar. Så när en mänsklig lag… strider mot Guds lag, saknar den mänskliga lagen värde, förklarade biskop José Cardoso Sobrinho.
Styvfadern, som våldtog flickan, har däremot fått kyrkans förlåtelse och riskerar inte bannlysning.

Expressen

Det sägs att det krävs religion för att få goda människor att begå onda handlingar och jag tycker ovanstående är ett utmärkt exempel på detta och på varför vidskeplighet som ideal är ett hot mot såväl individen som samhället.

Bibeln säger uttryckligen att Guds lag står över människans.

Men detta handlar inte bara om vidskeplighet, utan också om kollektivism. När kollektivets principer står över individen, då kan individen offras för det som är ”rätt”. Vi ser exempel på det i alla former av kollektivistisk ideologi och religion.

Här är principen i kollektivet att ‘det är fel att döda’. Därför ska naturen ha sin gång, eller ‘Guds vilja’ om man så vill och den våldtagna flickan [individen] ska offras och dö, medan mannen som våldtog henne får förlåtelse när han ber om den. Det sista sker, eftersom kollektivets princip om förlåtelse för synd måste gälla oavsett omständigheter.

Man får vara tacksam att inte ‘Guds lag’ är människans lag i Brasilien. Förhoppningsvis döms styvfadern för det avskyvärda brott han begått, för våldtäkt av barn och för vållande till annans död om inte flickan får abort och livet räddas på henne.

Ändå finns det gott om religiösa dumhuvuden som vill se Guds lag instiftad som mänsklig lag. Faktiskt lovar Bibeln att Jesus ska komma tillbaka, förena världen i ett stort rike med säte i Jerusalem, där Guds lag är människans lag. Låter detta som något att se fram emot, om man köper det absurda resonemanget som sant?

I väntan på Jesus återkomst engagerar sig kristna politiskt för att driva igenom sin vidskepliga, kollektivistiska moral redan idag. De vill förbjuda abort, med ovanstående exempel som rimlig följd – deras svar är ”Må Guds vilja ske!”. Kollektivet före individen.

Vidskeplighet kan bara överleva i frånvaro av kunskap, eller pga sinnessjukdom och en oförmåga att ta till sig rationella resonemang, själva definitionen av vaneföreställning.

Därför ska organiserad religion aldrig accepteras. Aldrig ses som gott eller som fint och trevligt. Idealen som förespråkas av dessa organisationer är värre än kommunismen, värre än nazismen, ja sannolikt det värsta av idéer som drabbat mänskligheten. Det hyllar ett ideal av blind tro på en överhet som inte bryr sig om konsekvenserna. Det spelar ingen roll om vansinnet stavas kristendom eller islam – det är ett hot mot det fria samhället i alla former.