Rättssociologer styrker piraternas syn

På DN Opinion kan vi läsa en mycket intressant debattartikel där tre rättssociologer uttalar sig utifrån ett samhällsperspektiv om konflikten mellan upphovsrätten, integritet och kommande generationers förtroende för rättssamhället som urholkas genom lagstiftning som FRA, IPRED och ACTA.

I artikeln nämns en vetenskaplig studie som gjorts, där man tillfrågat 1100 personer i åldern 15-25 om deras syn på fildelning och en ev. kommande, mer sträng lagstiftning mot fildelning. Resultatet blev enligt följande:

Resultatet från undersökningen är entydigt. 75 procent av de tillfrågade ser inte det faktum att fildelning är olagligt som skäl att låta bli. En nästan lika stor andel tror inte att förändringar av lagstiftningen i en mer repressiv riktning kommer att hindra dem från att fildela.

Det är inte första gången kritik som denna framförs, men kanske behövs det lite nötande för att lagstiftarna ska till sig detta. Gärna innan de sabbar rättsförtroende för generationer. Men, det fortsätter med mer synpunkter som vi pirater pratat om länge.

Det har med andra ord uppstått en situation där den upphovsrättsliga konstruktionen inte längre bjuder på några självklara lösningar av den grundläggande konflikten. Gränsen mellan det privata och det offentliga blir allt otydligare.

Just därför behöver upphovsrätten reformeras! Förslag på hur detta ska ske och vad som är rimligt, kan du läsa om i Piratpartiets partiprogram.

Det handlar snarare om en ovilja att acceptera ett regelverk som inte tar till vara de möjligheter som den nya tekniken erbjuder, samt en ovilja att acceptera vad man anser vara integritetskränkande intrång i den privata sfären.

Vilket är precis vad vi sagt hela tiden – om lagförslag efter lagförslag – som trots massiva protester röstas igenom av en teknikfientlig och teknikanalfabetisk generation av politiker. De varken förstår eller vill ta till sig den nya tekniken.

Om man väljer att ignorera den klyfta som i dag har vuxit fram mellan det allmänna rättsmedvetandet och de rättsliga normerna så riskerar man mer än att sabotera möjligheterna att skapa en fungerande marknad. Det finns dessutom en uppenbar risk för att nya generationers respekt för rättsstaten urholkas.

En slutsats jag helt skriver under på. Därför är rättegången mot The Pirate Bay inget annat än ett politiskt spektakel, en strid i ett krig som redan är vunnet. För med oss kommer framtiden och de utdöende dinosauriernas framtid står redan skriven.

Källa: DN Opinion – ”Tre av fyra struntar i lagen mot fildelning”

BliPirat.nu