Perspektiv på Drogpolitik

Bloggen Perspektiv skriver om Portugals avkriminalisering av innehav och bruk av narkotika. Sansat och faktafyllt. Verkligen en läsning jag rekommenderar!