Litauens enda ateist?

Parlamentet i det katolska landet Litauen röstade med stor majoritet igenom en lag som skulle förbjuda bland annat bisexualitet, polygami, fula ord, dåliga matvanor och dålig hygien. Det skulle även bli olagligt att agera på sätt som kunde tänkas ”uppmuntra” till ovanstående, t.ex. genom att sprida information.

Som tur är så är inte Litauen en demokrati i den form Sverige är, utan en republik. Så Litauens till synes enda man med en gnutta förnuft i skallen satte in sitt veto mot lagen. Det kan inte ske i Sverige, eftersom vi inte har någon maktbalans som förhindrar galenskap som detta. Vi har inte ens en konstitutionsdomstol, herregud. Vi får väl vara glada att Sverige är i princip ateistiskt. Det är mer än man kan säga om Litauen som verkar fast i katolsk medeltid vad gäller moral.

Det lite lustiga i sammanhanget är att president Adamkus är en republikan från USA, men t.o.m. han insåg uppenbarligen det absurda i lagförslaget. Hans kritik sägs ha varit att lagen var för icke-konkret skriven och saknade exempel på straffsatser, men det är väl tänkbart att den massiva kritik som framförts också påverkat honom. Samtidigt är det ju ganska typiskt att den här sortens moral-lagar skrivs så ospecifikt som möjligt, för att kunna användas godtyckligt mot dem man inte tycker om. Är det konstigt jag inte har nån som helst respekt för lagstiftning?

Man ska inte följa lagen. Man ska följa sina moraliska principer. Och ens principer ska i sin tur grundas på humanistiska grundvärden, så som allas rätt till respekt för sina fundamentala mänskliga rättigheter. Allt annat än detta leder till den sorts maktmissbruk som vi ser prov på i ovanstående, men också den sorts korporativistiska lagstiftning som i mycket präglar länder som USA och Sverige, med groteska fildelningslagar som sitt kanske tydligaste exempel. Jag uppmanar var och en av er att bryta mot dessa lagar som en akt av civil olydnad! Bara genom att använda sina rättigheter får man behålla dem.

Lagstiftarna ska inte ha rätt att stifta lagar om vad som helst. I ett liberal samhälle får enbart lagar finnas som är till för att skydda individens rättigheter. Inga marknadsreglerande lagar som är till för att ge konkurrensfördelar för jätteföretagen och som gör den lilla människan hjälplös och utsatt när fascisterna knackar på dörren och säger sig vara polis för att få komma in (Pontén), bara för att nån fame-kåt justitieminister vill mingla med mediabolagen!

När får Sverige en konstitutionsdomstol? När får Sverige en grundlag värd namnet? Varför får vi inte ha demokrati så folket själva får bestämma, det är trots allt fullt möjligt tack vare den teknikska utvecklingen idag?

Vad kan vi göra under tiden? Attackera vidskeplighet och inkonsekvens varhelst ni ser den. Utrota respekten för vidskeplighet som en faktor att ta i beaktande för lagstiftning. Låt liberala grundprinciper som allas rätt till att bestämma över den egna kroppen vara fundament för samhället, ist för dagens godtyckliga maktmissbruk av maktfullkomliga socialingenjörer till politiker.

Vem jag knullar, hur jag knullar, hur jag klär mig, vad jag säger och vilken information jag sprider – ska vara fullständigt oreglerat så länge det inte rör sig om direkta hot. Allt annat ska skyddas av informationsfriheten, av din rätt till suveränitet över din egen kropp som alltid ska trumfa omgivningens bekvämlighet och traditionella eller vidskepliga syn på moral. Varför ska det vara så svårt att respektera dessa fundamentala rättigheter och principen om minsta gemensamma nämnare?

Varför är vissa så kåta på att bestämma över andras liv, som om de inte visste sitt eget bästa?