Fildelning – inget hot mot artisterna

TT rapporterar om att KTH har gjort en studie där man undersökt den data som finns kring artisters inkomstkällor. Det visar sig att under det senaste decenniet, som präglats av allt från Napster till DC++ och The Pirate Bay har intäkterna för artisterna ökat med ca 35%.

Det är alltså uppenbart, återigen, att fildelning inte är ett samhällsproblem och ej heller ett problem för försörjningen för artisterna. Det finns inga politiska skäl att lagstifta för att försvåra eller förhindra fildelning. Debatten osedd, slaget är redan vunnet av den bistra verkligheten, som inte stödjer skivbolagens skräckscenarion, utan tvärtom visar att Roger Wallis mfl har rätt; fildelning är inget hot, det gynnar artisterna.

Det finns allt färre ursäkter för de politiker som envist hävdar kultursektorns intresse när man stiftar integritetskränkande och rättsosäkra lagar som IPRED. De vet helt enkelt inte vad de pratar om. Rent moraliskt är det inget tvivel. Fildela allt du kan – konsumtionen på de områden som gynnar själva artisterna – inte skivbolagen – ökar alltjämt.

Källa: DN

Andra om detta: HAX,