Därför behöver vi en recession

Ekonomi är ett tungt ämne, omgärdat av nån slags närmast övernaturlig mystik vars innersta väsen bara ett fåtal lärda tycks ha insikt om.

Egentligen är det inte så krångligt. Att det tycks krångligt beror på att vissa teorier kring ekonomi som idag är rådande, inte stämmer med verkligheten. Därför misslyckas metoderna och därför tycks ekonomin krånglig. ’Den gör ju inte som vi förväntar oss’.

Det beror enbart på att den allmänt rådande synen på ekonomi är felaktig. Det finns de som har koll och när man lyssnar på dem så inser man att det inte är så krångligt egentligen. Frågan är bara om vi vill höra vad de har att säga, eller om vi hellre lever i en bubbla och skjuter de växande problemen på framtiden?

Se en debatt från Columbia University på YouTube där vansinnet i kensyansk ekonomi förklaras och varför stimulering av ekonomin inte gör annat än skjuter problemet på framtiden.

Det här är för övrigt vad vi nyliberaler förespråkar på riktigt. Inte ekonomisk tillväxt till varje pris, utan en ekonomi som växer på stabila grunder.