Dags sänka byxmyndighetsåldern?

Att byxmyndighetsåldern är en förlegad kvarleva från 1800-talet, som för länge sedan borde ha reviderats och sänkts, är för mig en självklarhet. När den på 1800talet instiftades var det för att ”skydda flickor från otukt”, vid 15 års ålder blev de flesta könsmogna och därför var det en logisk gräns.

Idag är den utvecklingen igång redan vid 11 års ålder för de flesta. Det beror på att vi helt enkelt inte längre lever med så usla förhållanden att kroppens utveckling försenas (om man inte pga självsvält el dyl fördröjer puberteten). Vid 13 års ålder är man alltså fullständigt kapabel att både ha sex, bli gravid och föda barn. Åtminstone vad naturen anbelangar. Vår kulturs förmanande är en helt annan femma, grundat på kristen sexualfientlig moralism och en feminism som gått totalt överstyr där den som väljer att leva på annat sätt en det feministiska prästerskapet predikar, effektivt stigmatiseras och motarbetas av samhället.

Tro nu inte att jag förordar att 13åringar ska skaffa barn. Faktum är att med tanke på hur de folk i allmänhet är begåvade borde de flesta aldrig skaffa barn. Men att lagstifta tvärtemot biologiska fakta är inte bara dumdristigt, det är lönlöst och för den enskilde individen mycket möjligt också destruktivt.

USA har bevisligen en kultur där lärarinnor frekvent knullar med sina omyndiga elever. Jag vet inte hur många gånger det rapporterats i media de senaste åren om diverse olika lärare som haft sex med sina yngre manliga studenter. Nu har en ny sådan nyhet rapporterats, men den här gången rör det sig om två (!) lärarinnor och en manlig elev som  haft sex. Pojken ifråga är 13 år.

Det är inte eleverna som klagar och som polisanmäler. Såvitt jag vet har det inte skett i något av fallen. Visst kan en 13åring av praktiska skäl ha svårt att genomföra en anmälan, men det jag syftar på är givetvis huruvida eleven själv uppfattar att han blivit utsatt för ett övergrepp.

Om inte eleven känner sig utnyttjad eller utsatt för övergrepp så kan det rimligen inte finnas något offer och då ska inte heller något brott anses begånget. Det torde vara en given självklarhet att inte straffa människor för beteenden som inte orsakat skada utan t o m varit positiva för de inblandade. Att därtill kalla det för våldtäkt, är ett hån och ett slag i ansiktet mot verkliga offer för våldtäkter.

Varför man ska anses behöva vara femton (eller 18 som på vissa håll i USA) för att ha självbestämmanderätt över sin egen kropp sexuellt är för mig ett mysterium.  Sexdriften är då igång sedan länge, många ungdomar har sex långt innan sin 15årsdag! Att försöka stävja detta genom lagstiftning måste vara mer döfött än till och med förbudet mot fildelning. Ålder är inte på något sätt en hint om huruvida sexet var bra, utan utnyttjande eller på alla sätt positivt, vilket många verkar besatta att tro. Handlar det måhända mer om personligt äckel än förnuft och logik?

Jag skulle tvärtom argumentera att yngre personer är sämre på att agera rationellt, med eftertanke och med hänsyn till andra människors behov och önskemål, generellt. Så, det bästa, om man bortser från äckelfaktorn, rent sakligt torde vara att ha sex med en äldre person som ansvarsfullt ser till att kompensera för den yngre individens bristande förmågor på samma områden.

Men det viktigaste måste ändå vara att lagstiftningen straffar människor som inte skadat någon och inte gjort något fel rent objektivt eller subjektivt, därför att en närmast religiös princip finns instiftad i lag. ”Du skall icke idka sex före femton års ålder!”. Det är en idiotlag och den borde reformeras (det har jag tyckt sen jag själv var femton).