Om mig

004
Det är lätt att stoppa personer i fack och bilda sig en svartvit uppfattning baserat på väldigt lite underlag. Den här sidan är till för att ge dig en lite bredare bild av vem jag är som skriver på denna blogg.

Mitt privatliv

Egentligen är jag motvillig till att tala om mig själv, för jag anser att mina argument bör prövas sakligt, oavsett om det är jag eller någon annan som levererar dem. Men i förhoppning att öka mottagligheten väljer jag att ändå berätta mer om vem jag är.

Jag heter Hanna och jag är 30 år. Jag har transsexualism (född pojke, ser ut och identifierar mig som kvinna). Jag kan bli kär och attraherad av människor oavsett kön och lever i en långvarig relation med en homosexuell kvinna. Jag har ADD och har haft långvarig depression, generell ångest och social fobi under min uppväxt. Att jag tar upp detta är för att du som läsare ska förstå att mitt perspektiv inte är utan sympati för utsatthet, utan tvärtom med daglig erfarenhet av att inte vara en del av majoritetssamhället, i många olika sammanhang.

Idag mår jag utmärkt, jag har hjälpt mig själv, jag studerar till webbutvecklare med ett snittbetyg kring A/B, jag bor i villa med vovvar och drivs av ett starkt rättspatos och ifrågasättande av vadhelst för sanningar som av de flesta tas för givna. Mycket av min tid går åt till att hjälpa andra, genom att driva stödgrupper, engagera mig för människor som mår dåligt och föreläsa och utbilda om relaterade problem. Du kan läsa mer om detta på min hemsida!

Mina grundvärderingar

Min värderingsmässiga hemhörighet finns i den liberala sfären med individen som samhällets minsta beståndsdel. Jag är en stark vurmare för ickeaggressionsprincipen och moraliskt strävar jag efter ett samhälle där framförallt barnens rättigheter stärks, oavsett vilket sammanhang de lever (religion, skola, familjebild etc) för att i en avlägsen framtid uppnå ett samhälle baserat på frivillig interaktion och utan majorietsvåld – ett anarkokapitalistiskt samhälle.

Vägen dit går enligt mig inte genom revolution, demokrati eller bildning, utan genom att leva efter ickeaggressionsprincipen och vara ett exempel för andra att följa. Det är en moralisk och filosofisk övertygelse, inte en i första hand politisk.

Mina kärnfrågor

Av förklarliga skäl är jag mycket mån om den lilla människans rättigheter. Det gäller i synnerhet barn och minoriteter. Jag har också en stark tilltro till individen och vikten av moraliska principer.

 • Bankväsendet – Jag är starkt kritisk till valutamonopolet och vårt nuvarande lånebaserade fiatvalutasystem. Jag ser mycket positivt på alternativa valutor, så som bitcoins.
 • En sekulär lagstiftning – Principen att bygga värderingar och argument på fakta och moraliska principer, inte på vidskeplighet (i organiserad [religion] eller oorganiserad form) är viktig. Inga hänsyn ska ges vidskepliga uppfattningar i kompromiss med individens rättigheter. Icke medicinskt motiverad omskärelse av barn måste förbjudas oavsett barnets kön. Import av kött, päls och annat som inte tillgodoser graden av lidande i den processen, måste förbjudas. I övrigt ska alla övertygelser behandlas lika, oavsett de är religiösa eller politiska.
 • Sexuella minoriteters rättigheter – Möjligheten att leva ut sin sexualitet bör inte hindras av andra människors subjektiva smakmässiga syn på dessa. Kort sagt, det är irrelevant om du tycker andra människors sexuella aktiviteter och preferenser är äckliga för huruvida dessa ska vara lagliga eller inte. Moraliserande lagar om intuitiva samband utan grund i forskning hör inte hemma i ett civiliserat land. Jag vill avskaffa sexköpslagen och legalisera innehav av all sorts ”pornografi”. Jag är också emot en kriminalisering av sex med djur (när det inte finns onödigt lidande inblandat).
 • Skademinimering – Rätten att stoppa vad man vill i sin egen kropp är viktig. Men det är också viktigt att minimera onödigt lidande. Därför bör vi ompröva svensk narkotikapolitik till en fakta- och erfarenhetsbaserad politik där utopiska mål inte överskuggar verkligt lidande. Jag stödjer legalisering, sprutbytesprogram och liknande beprövade och visat effektiva åtgärder.
 • Immigration – Här finns flera intressen som ställs mot varann. Framförallt för de som vill diskutera verkligheten och inte verklighetsbefriade ställningstaganden utan hänsyn till konsekvenser. Jag är emot att rasera välfärdsstaten medelst stor invandring av lågutbildade människor (men prövningar ska alltid göras på individnivå, oavs. grupptillhörighet). Den sociala samhörigheten är fundamental för varje fredligt samhälle. Sverige måste se över sin immigrationspolitik och den måste börja handla om verkligheten och inte om värderingar som inte är kompatibla med en långsiktigt hållbar utveckling, inte minst för de svagaste i samhället. Marxismen är död, låt också detta område befrias från dess spöke.
 • Skolväsendet – Jag är extremt kritisk till hela idén med skola. Just eftersom jag älskar att lära mig saker och älskar att lära ut saker. Skolan dödar glädjen till lärande och den bygger på principer som inte anses legitima någon annanstans i samhället, mot någon som inte är barn. Mönstret av skolväsendets misslyckande finns i hela västvärlden. Problemet – att vi behöver lära oss saker – borde omprövas fundamentalt. Jag vill se en införd lärandeplikt och ett avskaffande av skolplikten.
 • Övervakning – Övervakningssamhället är inte kostnadsmässigt effektivt och det är ett verktyg som hör hemma i diktaturer, inte i civiliserade länder. Rätten till privatliv är för mig fundamental och svepande godtycklig informationsinhämtning som ”kan vara bra att ha” ska inte få förekomma. Trafikdatalagring bör förbjudas, FRA bör läggas ner och en princip om att inte på statlig nivå lägga sig i stridigheter i andra länder införas för att skydda oss från att dras in i andra länders konflikter och ge upphov till ökad terrorism.
 • Jämställdhet – Som de flesta liberaler grundas min syn på jämställdhet inte i utfall av människors val, utan i rätten att göra val och att bedömas som individ, inte utifrån grupptillhörighet. Kvinnor måste sluta ses som offer i behov av statens försorg som förmyndare. Att byta män mot staten som ännu en förmyndare som tar hand om kvinnor, är att frånta kvinnor ansvaret för sina egna val och rätten att leva som man vill. Jag är emot all form av kvotering och andra finputsningar av statistik för att uppnå statistisk likhet – som jag inte anser har något med jämställdhet att göra. Jag identifierar mig inte med majoriteten av de feminister jag stött på.

Andra frågor

 • Immaterialrätt – Patent är ineffektiva, ja direkt skadliga för innovation. Den intuitiva bilden av patent har inget med verkligheten att göra. Monopol är skadliga och patent bör avskaffas. Den moraliska rätten att förknippas med sitt verk existerar inte beroende av lagstiftning och jag har svårt tro att lagstiftning på detta område har någon verklig positiv effekt. De skadliga effekterna är dock omfattande och bevisade.

1185901_599885016721064_714756197_nFörebilder

 • Nationalekonomi: Tino Sanadaji, Assar Lindbeck, Johan Norberg, Peter Schiff.
 • Filosofi: Stefan Molyneux, Henrik Sundholm.
 • Sekularism/humanism: Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Christer Sturmark.
 • Vetenskap: Neil deGrasse Tyson, Hans Rosling.
 • Sexualliberaler: Blogge Bloggelito/之乎者也 och Carl Johan Rehbinder.

Övrigt

Jag gillar datorspel även om tiden för det numer är begränsad. Strategispel (Total War, Civilization, Settlers) och rollspel (Skyrim, Oblivion, Dragon age) är mina favoriter!

Om du vill mig något så når du mig på gothbarbie84 (at) gmail.com