Passande reklam?

Försvaret har reklam på YouTube.

Så långt inget att kritisera (möjligen att en skattefinansierad myndighet lägger pengar på reklam), men ihop med senaste trenden Counter-Strike blir det kanske inte helt passande…