Passande reklam?

Försvaret har reklam på YouTube.

Så långt inget att kritisera (möjligen att en skattefinansierad myndighet lägger pengar på reklam), men ihop med senaste trenden Counter-Strike blir det kanske inte helt passande…

  • Fredrik Lindholm

    Med tanke på att man i reklamen visar stora radarskärmar, trots att de skrotades för en 10 år sedan till förmån för dataskärmar, så kanske det inte är så fel…