Moderaterna är dumma i huvudet

Frågan om sprutbyte är komplex och rymmer inte några enkla svar. Sett enbart ur ett smittskyddsperspektiv skulle ett program kunna vara motiverat, men aldrig ur ett sjukvårdsperspektiv och aldrig om vi på riktigt tycker att narkotikamissbruk är ett allvarligt problem för de människor som drabbas. När Stockholms läns landsting ska diskutera försök eller införande av sprutbytesprogram kan vi inte bara se en del av problemet, utan måste ta ansvar för helheten.

Så skriver moderaterna Catharina Elmsäter-Svärd och Torbjörn Rosdahl,  bägge moderater i Stockholms län appropå de sprutbytesprogram vars införande diskuterats. Detta trots bakgrunden, där vi vet att både FNs världshälsoorganisation stödjer sprutbytesprogram, liksom all beprövad erfarenhet talar otvetydigt för sprutbytesprogram. Inte bara för att de minskar smittspridning bland narkomanerna själva, utan också för att det begränsar spridning av HIV och Heptatit utanför missbrukarkretsar. Om detta råder ingen som helst oenighet. Medicinsk expertis världen över är enig.

Att då envist stoppa bomull i öronen och skrika ”Näääj! Vill inteee!” för att man har en religiöst präglad nolltolerans (Sveriges motsvarighet till ”War on drugs” i USA) som inte har nån som helst förankring i verkligheten, det är efterblivet och skamligt. Inte värt ett modernt samhälle.

Vi vet redan att kriget mot narkotikan, nolltoleransen eller vad man nu vill kalla det – inte har haft någon som helst framgång någonstans i världen. Så att då tala om att inte dela ut sprutor som en del av denna fruktlösa kamp, är bara korkat. Världen över är det allt fler länder som överger denna dogmatiska hållning till narkotika, för att istället börja använda en skademinimerande hållning, som tvärtemot nolltoleransen, faktiskt ger konkreta, positiva resultat.

Senast på den listan var Argentina och Mexiko, två länder som länge haft enorma problem med resultatet av kriget mot narkotika – ökad organiserad brottslighet och överfulla fängelser med ickemissbrukande drognyttjare som istället kunnat vara produktiva medborgare men nu tar upp värdefulla resurser, för att de använder droger som politikerna inte givit sin välsignelse till.

Moderaternas metoder har aldrig fungerat och att då påstå att man fattar detta beslut i de bästa avsikter förutsätter en totalt okunnig befolkning och journalistkår utan den minsta förmåga till kritiskt tänkande och inhämtande av fakta från resten av världen. Är det så illa ställt?

Källa: SvD

Update: Det verkar som Alliansen har majoritet för sprutbytesprogram, så Moderaternas nej kanske inte får nån praktisk betydelse ändå, vilket isf vore positivt!

Andra om detta: 之乎者也, Isobel, Sagor från livbåten,