Internet är ingen rättighet

Internet borde vara en rättighet, hör jag sägas som svar på att IFPI med gelikar så gärna vill bannlysa oönskade från ett digitalt liv på Internet. Nu håller jag inte med om att det är en rättighet att ha tillgång till Internet. Däremot anser jag att det är en rättighet att inte godtyckligt få hela sin familj avstängd från Internet, pga någon påstår att det skett ett brott motsvarande snatteri där. Det är inte proportionellt för fem öre och det är inte ens i skuggan av rättssäkert.

Att IFPI och deras gelikar har problem på marknaden är uppenbart. Eftersom vi lever i en korporativistisk fasciststat så vill man då skydda sin affärsidé genom att få staten att stifta lagar som garanterar dem en plats på marknaden. Kan man inte få folk att konsumera ens tjänster på frivillig väg, så använder man statens våldsapparat för att tvinga folk att köpa dem, är tanken. Att lobba för detta är väl investerade pengar, eftersom den maktapparat som utgör staten är värd mångdubbelt mer än vad det kostar att lobba.

Därför är det enda som kan rädda oss från gradvis mer fascism att staten principiellt inte lägger sig i marknaden. T.ex. genom en grundlag som garanterar oss vissa fundamentala rättigheter och en konstitutionsdomstol som upprätthåller dem. Endast då kan vi vara säkra på att inte få lagar som gynnar olika företagskoncept, när folket är för dumma för att förstå att de borde konsumera saker av egen fri vilja och måste tvingas in i fållan med hot om våld och social bannlysning som metod.

Artisterna klagar dock inte på fildelningen som man gjort illegal. De tjänar relativt sett bra, eller bättre, än när mellanhanden mediabolagen tog en stor del av kakan som artisterna inte längre behöver dela med sig av. Affärsidén har i o m den digitala revolutionen blivit obsolet, men skam den som lägger sig ner och dör utan kamp – verkar mediabolagen resonera. Om så samhällets alla demokrativerktyg så som rättssäkerhet och fri kommunikation ska ödeläggas på vägen!

Det enda parti som seriöst förstår att värdera dessa rättigheter digitalt applicerade, är Piratpartiet. Rösta Pirat!