Ignorance of the law is no excuse!

Så lyder ett talesätt i USA. I princip gäller samma sak för medborgare i hela världen. Det är ingen ursäkt att du inte kan lagen utantill – om du bryter mot lagen så ställs du till svars för ditt lagbrott. ”Jag visste inte” är inte en ursäkt som ger ansvarsfrihet. Ja, för medborgare då. Myndighetsanställda är en helt annan sak, uppenbarligen…

För är du anställd på SÄPO och så inkompetent att du inte har koll på de lagar som reglerar din verksamhet, ja då är du ansvarsfri, bedömer åklagaren som utrett de grundlagsbrott som SÄPO systematiskt begått.

Det ter sig som att ju grövre brott, ju mer systematiskt och ogenerat, desto större risk att myndigheten och de ansvariga går fria från ansvar!

Det värsta är ju att detta undergräver hela rättssamhället och all trovärdighet som Regeringen inte ännu tappat i dessa frågor om övervakning. För om den lilla reglering som finns inte följs, vad har vi då överhuvudtaget för skydd?

Lagstiftarna försöker lugna oss och få oss att acceptera dessa vansinniga övervakningsverktyg som FRA, IPRED och Datalagringen innebär (med ännu fler liknande lagar i kö), med att de stiftar reglerande lagar som gör att integriteten skyddas. Men när nu SÄPO bryter mot dessa lagar, så går de ansvariga fria från ansvar, eftersom de var inkompetenta och ”inte visste bättre”.

Det är uppenbarligen skillnad på folk och folk. Är du statligt anställd hyser du ett större skydd och i dessa frågor uppenbarligen total ansvarsfrihet. Minns det nästa gång politiker talar om hur de ska skydda din integritet med lagstiftning som reglerar övervakningen. Det är bara tomma ord.

Det enda skyddet för din integritet är att inte låta ny övervakning komma till stånd. Det enda parti som förstår detta är Piratpartiet.

Andra om detta: HAX, 2, Minimaliteter, 2, Mark Klamberg, Juristens funderingar, Anna Troberg, Opassande, 2, Camilla Lindberg, Enligt min humla, Drottningsylt, Yami och pandorna, satmaran, Sultans blogg, Cui bono?, Anders S Lindbäck,