Trasig lag? Reparera samhället!

IPRED. Sossarna gör sig nu hörda med kritik mot IPRED. Det handlar inte om att förstärka integriteten dock, om nu någon var naiv nog att hoppas på det. Nej, istället vill man utveckla vansinnigheterna med att förbjuda öppna nätverk och anonymiseringstjänster.

Det här är den logiska följd som vi pirater sedan länge pratat om, förutsett och nu ser steg för steg besannas.

Eftersom lagen är meningslös i den meningen att den inte kommer rå på fildelandet, så börjar man försöka reparera – inte den trasiga lagen – utan samhället som inte stämmer överrens med hur lagen är tänkt att fungera. Lite som att göra mål genom att skjuta målvaktsjäveln och sen lägga bollen i mål. ”Han stod ju ivägen!”

Så, ska jag i egenskap av pirat profetera lite för framtiden så kan jag ju avslöja att kryptering i andra former än VPN-tunnlar givetvis kommer förbjudas. Hårddiskkrypteringsnycklar kommer krävas att man lämnar ut till polisen vid misstanke om brott, eller bara när man passerar landsgränsen, eftersom ACTA-avtalet kommer göra att allt innehåll ska kopieras för att gardera sig om att du inte sysslar med det civilisationsfientliga brottet upphovsrättsbrott!

Lagar som dessa är ett problem för det allmänna rättsmedvetandet och tilltron till all lagstiftning eftersom det luckrar upp den traditionella synen att olagligt och fel är synonymt. Detta då lagen saknar förankring hos folket. Vi är ca 2,2 miljoner fildelare på en befolkning bestående av dryga 9 miljoner individer. Denna uppluckring förvärras när man inte accepterar att lagen är orimlig, såväl som verkningslös och istället börjar försöka lappa och laga genom ytterligare lagar som kränker folkets mänskliga rättigheter.

För det är faktiskt vad det här handlar om. Brevhemlighet, rätt till privat kommunikation osv, allt görs i praktiken olagligt när varje människa som vill vara anonym på nätet genom lagstiftning berövas denna möjlighet och görs till brottsling i strävan att beskydda sin integritet!

Dessa har varit självklara demokratiska rättigheter, men i o m Internet ses det plötsligt inte som relevanta dygder. Istället skyr man inga medel för att bejaka privata aktörers intressen, för att till varje pris med statliga privilegier skydda en viss marknad på ett sätt som ingen annan marknad. Vad är mediaindustrin för slags adel egentligen? Varför tar alliansregering såväl som vänsterblock ifrån oss våra demokratiska rättigheter i en allt mer digitaliserad värd där samma rättigheter borde gälla på Internet som i resten av samhället?

Hur kan detta ses som det minsta rimligt, är frågan jag ställer?

Det är dags att ta ton mot politikerna som inte förstår det digitala samhället. Låt dessa teknikdinosaurier förpassas till forntiden där de hör hemma. Den digitala världen förtjänar samma mänskliga rättigheter som den övriga. Detta ska inte luckras upp för att skydda priviligerade mediabolag!

Det kan du som bor i Gbg eller känner för en liten resa göra den 10 Januari!

Källor: SR, SR(2), SR(3),

Ursprungligen hittat hos: Opassande

Annat läsvärt: Stora snurren,