Praxis för namnlagen ändras

Praxis för tolkningen av namnlagen börjar ändras. Igår kunde man läsa i tidningen att en person av manligt juridiskt kön nu får byta namn till ett namn som anses kvinnligt.

Vad betyder det i ett större perspektiv att regeringsrätten sade ja?

– Jag har inte sett domen men om jag har förstått saken rätt så har man inte gjort mitt namnärende till ett specialfall. Man har snarare konstaterat att det inte finns någon anledning att inte låta vuxna människor välja förnamn, oavsett om de är manliga eller kvinnliga. Det innebär att ganska många människor kan göra verklighet av sina planer. Jag vet att många har väntat på den här domen för att få veta om det är lönt att skicka in en ansökan.

När Madeleine för ett år sedan skickade in ansökan om namnbyte till Skatteverket, blev svaret ett väntat nej. Madeleine överklagade då till länsrätten som godkände namnbytet, men Skatteverket överklagade till både kammarrätten och regeringsrätten – som båda sade ja. Det är ett principiellt viktigt beslut eftersom regeringsrätten tidigare sagt nej i två liknande fall. Men nu har uppfattningen ändrats och för två veckor sedan gav länsrätten i Stockholm för första gången en juridisk kvinna, Carolina Orre, rätten att heta Sven.

SvD

För transsexuella i utredning kan man ansöka om namnbyte med intyg från sin utredare för att byta till ett namn av skatteverket ansett tillhöra motsatt juridiskt kön.

Jag är jätteglad för det här. Själv bytte jag namn ett år innan jag kom till utredning. Det borde vara en självklar rätt för varje vuxen människa att obehindrat välja sitt namn och nu är vi ett stort steg närmre det. Nästa steg är ett totalt avskaffande av namnlagen.

Skatteverkets pressmeddelande