Pedofili & Hebefili

Det här inlägget kommer handla huvudsakligen om pedofili. Hebefili anser jag eg. är en onödig term, något som uppstått för att de äldre ska kunna marginalisera de yngre. Det är ett sentida påfund som sett i relation till mänsklighetens historia blir ett rätt befängt begrepp. ‘Pedofili’ å andra sidan är ett begrepp lite som ‘terrorism’. Ett verktyg för att driva igenom vansinniga lagar och effektivt ersätta folks förnuft med känslobaserade, oärliga resonemang som bara överlever när man aktivt kämpar för att inte ta till sig fakta.

När man talar om sex blir det ofta så att man halkar in på naturlighetsresonemang, en kvarleva från kristendomen där Guds ordning var grunden för vad som var rätt och fel. Utan Guds ordning, efter Upplysningen, så blev det istället en fråga om vad som var i enlighet med naturen och inte. Men valet handlar inte om naturligt och onaturligt, utan om naturligt och övernaturligt. För allt som existerar är i enlighet med naturen.

Allt liv som existerar är inte livskraftigt, konkurrensmässigt etc, men naturen saknar mål och syften. Det finns ingen mening med det vi definierar som liv. Lika lite som det finns mening med det vi inte kallar liv. Det enda vi vet är att saker existerar och när de existerar är de naturliga. Det odefinierbara, det som inte stämmer överrens med vad vi vet om världen, det blir övernaturligt. Och få skulle nog påstå att ‘analsex’ är övernaturligt.

När vi har sågat naturlighetsargumentet vid fotknölarna kan vi konstatera att eftersom det inte finns någon Mening, så är moral subjektiv. En för mig rimlig inställning är att moral ska handla om skademinimering. Det är nämligen något allmänmänskligt, att vi alla vill undvika skada och att alla ska ha samma rättigheter som individer. Jag vill inte ha en moral som grundar sig på vad någon subjektivt tycker är äckligt. Eller som grundar sig på vidskeplighet. Rent principiellt håller nog de flesta med.

Ett annat arv som kristendomen förpestat västvärlden med, är att den är sexnegativ. Dvs., den ser sex som något dåligt som alltid bör ske inom strikta ramar och helst inte alls. Paulus – grundaren av kristendomen som aldrig träffade Jesus – säger uttryckligen att det bästa är om alla lever som honom (kyska), men att ska man nödvändigtvis ägna sig åt sexuellt ofog så ska man gifta sig (fritt citerat). Räcker inte det för att övertyga kan man ju titta på vår historia och se hur kyrkan gång på gång moraliserar över allt från barn utanför äktenskapet, till häxjakten där höjden av synd var att ha sexuellt utsvävande fester med Djävulen på blåkulla. Ytterligare exempel kan ju göras i mer modern tid där Påven och många andra företrädare för olika kristna samfund uttalat sig om avvikande sexualitet, t.ex. homosexualitet, som något omoraliskt eller sjukligt. Om nån envis jävel fortfarande förnekar att kristendomen är sexnegativ i grunden så får det väl helt enkelt va så.

Tittar man på andra kulturer, som inte förpestats av kristendomens negativa arv, så inser man nämligen fort att kontrasten är enorm i t.ex. Japan, där lolitakulturen är allmänt spridd och accepterad. Där man kan köpa lolitatrosor ur automater och där gränsen mellan porr och vanlig TV-underhållning är ganska vag (sök lite efter japansk tv-underhållning på YouTube för att få exempel, förnedring och nakenhet är frekvent förekommande). Kikar man efter kinky porr så är det Japan som verkar specialicerade på det mest udda (scat, vomit, ålar, maskar, etc. för att inte tala om all hentai-porr med demoner, tentakelmonster och annat).

Så om vi nu kan försöka bedöma och mäta pedofili efter samma standard som vad som helst, slå naturlighet- och äckelargument ifrån oss, så har vi nått en bra bit på vägen att förstå det här. Vissa når aldrig så här långt. De styrs av hat och vill inte veta av någon som helst självkritik. De är intellektuellt ohederliga och är inte intresserade av något annat.

Då är frågan, utifrån en princip om skademinimerande, vilka är problemen? Det påstås gärna korrelationer, dvs direkta samband, mellan pedofili och övergrepp på barn. I den mån övergrepp begås på barn, sker majoriteten av dessa inte av pedofiler. Alltså är inte sexuella övergrepp något vi direkt och enbart kan lasta pedofiler för. Det andra problemet är definitionen av övergrepp. Precis som en fjortonåring ”våldtas” oavsett hur gärna hon vill ha sex med en äldre partner så är det i juridisk mening ett ”övergrepp” oavsett hur illa eller väl barnet far av händelsen. Här kommer sexnegativismen in. Sex är något dåligt, något farligt, som i sig själv har en inneboende förmåga att traumatisera. Så säger vår kultur och så säger kristendomen. Jag håller inte med om det. Jag menar att traumat i lika stor omfattning beror på kulturen som handlingen.

Men nu lever vi i en sexnegativ kultur och då måste vi förhålla oss utifrån de förutsättningarna. Därför anser jag att sett i sin helhet är det fullständigt oansvarigt av en äldre person att ha sex med en väldigt ung person. Den yngre personen kan inte överblicka och förstå konsekvenserna med det stigma som samhället kommer lägga på henne/honom. Det beror inte på handlingen i sig, utan är ett kulturellt fenomen. Men inte desto mindre något den yngre personen måste leva med. Det känner den äldre personen till, men tar inte ansvar för. Vi lastar inte yngre personer som äldre. Och även om jag inte alls håller med om att gränsen för detta åtskiljande är i närheten av rimlig, så anser jag att en sådan bör finnas. Eftersom det får så otroligt omfattande konsekvenser, så måste principen om skademinimering träda in och det gör det rimligt att förbjuda detta, så som samhället ser ut nu. Lagstiftning är inte vägen att gå, det är hysterin för stark för fortfarande för att det ska slå väl ut.

Men – och detta är viktigt – vår kultur är inte mänsklighetens kultur. Det är inget givet, varken kulturellt utifrån tid eller rum, att det måste se ut såhär, även om vi gärna vill leka moraliska imperialister i Sverige. Vi tror oss alltid vara bäst när det gäller moral. Oavsett vilken lösning vi har på problem så är det den bästa tänkbara och resten av världen kan omöjligen ha tänkt på något vi inte själva tänkt. Den svenska kulturen har helt enkelt hybris.

Detta gestaltas t.ex. utmärkt genom moraliska entrepenörer som ECPAT som påtvingar sin kultur på resten av världen och hittar ofrivilliga ”offer” att tillägna sin ”omtänksamhet” till.

När det kommer till skademinimering så måste man också se till vad som de facto får konstruktiva, skademinimerande effekter. Är det konstruktivt att stigmatisera pedofiler, så de alienerar sig från samhället, bildar en egen kultur, med egen moral, där även övergrepp kan rättfärdigas? Eller vore det lämpligare att eftersträva en lagstiftning och allmän attityd i samhället som faktiskt käns vid pedofiler som människor som alla andra? Vi är trots allt inte enbart vår emotionella attraktion. Och verktyg för att leva ut våra känslor på sätt som inte drabbar omgivningen negativt behöver vi alla. Att ge upp pedofiler och stöta ut dem, menar jag sannolikt har ett direkt kontraproduktivt resultat, om skademinimering är det man eftersträvar.

Nu har jag inte ens börjat gå in på hur stigmatiseringen av pedofili och den medvetslösa kampen för att eliminera allt som ens kan antydas ha en koppling till det får helt absurda återverkningar på demokratiska fundament, något t.ex. Falkvinge understryker idag.

Hebefili då? Ja, hebefili är som sagt ett sentida påfund. Större delen av mänsklighetens historia, när vi inte blev särskilt långlivade, så var det förstås meningslöst att dela upp attraktion till unga könsmogna individer och attraktion till äldre könsmogna individer. Är man könsmogen så avlar man av sig, det är generellt så det ser ut naturen.

Men då menar somliga att det finns en diskrepans (ett glapp) mellan fysisk och mental mognad. Jag menar att i den mån sådan finns, är den fullständigt artificiellt framställd av en kultur som är kraftigt präglad av trygghetsnarkomani och i stor brist på personligt ansvar. Utan ansvar och konsekvenser av sitt handlande mognar man inte som människa. Staten har blivit vår curlingförälder! Och bara så är möjligt att hålla någon mentalt eftersatt, bortom den fysiska mognaden. Människan har förökat sig och fostrat barn i ”ung” ålder i hundratusentals år och uppenbarligen är vi en av få arter som fortfarande existerar.

Att attraheras till en person som är könsmogen, är fullständigt ”naturligt”. Det ligger i enlighet med våra instinkter om att föröka oss så fort det är möjligt. Precis som alla andra djur. En ung könsmogen person är optimalt beskaffad för att föda friska barn med god överlevnadsförmåga. En 30 åring ligger taskigt till och en 40åring, ja det är länge sen det var optimala förhållanden i den barnfabriken.

Så varför ligger då byxmyndigheten vid 15 års ålder, när vi blir könsmogna redan kring 11-12? Jo, för att när lagen skrevs, för sisådär 200 år sedan, så var förhållandena så usla att vi pga näringsbrist och annat försköt könsmognaden – precis som det kan ske idag och även hos äldre individer att förmågan att få barn helt upphör vid kraftig över- eller undervikt.

Rent biologiskt är det helt ”naturligt” att dras till unga könsmogna individer. Nu styrs vi ju inte helt av våra instinkter och könsmognad är inte det enda som avgör vid val av partner. Vi får andra värderingar i takt med att vi utvecklas av erfarenheter. Men idag har vi en mental eftersatthet som vårt samhälle låter prägla ungdomar (ett ord som ECPAT t.ex. inte verkar vilja kännas vid, eftersom de menar att man är barn tills man är vuxen). Vi har genom vår kultur eftersatt mental mognad så mycket, att vi t o m fått skapa en kategori av ”unga vuxna”, som måste ha extra mycket stöd och frånvaro av eget ansvar, eftersom de annars inte kan ta hand om sig själva.

Jag har mycket svårt att se hur detta kan ses som något värdefullt att eftersträva och något som motiverar stigmatiserande av de som fortfarande känns vid sin instinktiva attraktion till unga könsmogna som ju oavsett kultur de facto är bäst lämpade för att föda barn. Och nej, barnfödande är förstås inte det medvetna målet med attraktionen, evolutionen fungerar inte så. Men man måste tillstå att lagstiftning som går tvärtemot biologin har tämligen usla förutsättningar att lyckas och nyttan med det kan också ifrågasättas.

Men framförallt vänder jag mig förstås mot att man förbarnsligar individer som har mångt större mental potential än att vara tvingas vara barn fram till sin 18årsdag, för att sedan över en natt utveckla mognad till en vuxen.

 • kinkym32

  Hur mycket jag än funderar på saken, så förblir det lika svårt att få någon rakt linje i tyckandet.

  Det svåra är att könsmognad inte sammanfaller med en mental mognad.
  Som jag ser det hela så måste det var den mentala mognaden som är helt avgörande och inte en individs könsmognad.

  Jag kan se svåra problem med att tillåta sex mellan äldre personer och väldigt unga, om inte den mentala mognaden finns hos den unge. Det går ju inte i efterhand göra en individuell prövning om se om det är ok eller inte.

  Personligen tycker jag att en ålder som 12 är alldeles för ung. Visst vissa 12 åringar är säkert som 15 åringar i sin mognad, men det är nog ganska få.Ska man ha någon ny åldersgräns anser jag personligen 14 år rimmar lite bättre. Jag skiljer också på att ha sex mellan jämnåriga eller med några få års skillnad, kontra en stor ålderskillnad.

  Ex sex mellan 12 åringar är en sak, men sex sex mellan en 12 åring och 16 och uppåt anser jag vara fel.

 • Svempa

  När man argumenterar mot hatiska pedofilmördarargument finns det ett som ändå kan röna viss framgång. Alla säger att det är så viktigt med 15-årsgränsen, man kan till och med inte ha sex med någon under 15 om man inte själv är under 15 utan att det hela juridiskt sett är en VÅLDTÄKT. Varför är då 15 år en så helig gräns?

  Då får man i allmänhet inget svar, ibland säger de att ”någon gräns måste man ha”. Alltså handlar 15 år endast om godtycke. Man kan sedan påpeka att i t.ex. Holland är gränsen 13 år, och det finns andra som valt andra gränser.

  Ett annat bra argument är att ordet pedofil används oerhört slarvigt i debatten. Därför behöver man ordet ”barnvåldtäktsförövare”. Man refererar tillbaka till definitionen av pedofil: Någon som blir attraherad av unga människor. Även riktiga Äckpattmänniskor brukar kunna erkänna att enbart attraktion inte är ett brott, man måste även ha en handling, eller åtminstone en avsikt till en handling för att vara brottsling. Aha, säger man då: Du menar barnvåldtäktsförövare? Tja, jo, visst, men risken för att pedofiler våldför sig på barn? Svaret här är som ProjO skrev att endast en liten andel av utnyttjanden av barn sker av pedofiler. Det finns i huvudsak två andra grupper som också gör det. Den ena är de som letar efter offer, vara vilka de vara månde, och som tänder på själva utnyttjandet. För dessa går det kanske lika bra med en handikappad eller en gammal människa som offer. Den andra gruppen är generellt sett vanliga människor som pga t.ex. alkohol inte tänkt till ordentligt. Gemensamt är att dessa grupper är barnvåldtäktsförövare. Så frågar man Äckpattmänniskan: Är det inte de som faktiskt utnyttjar barn man skall rikta in sig på, eller skall man förfölja människor beroende på vad de attraheras av?

 • John Lake

  Mycket bra text. Finns dock en sak som jag tycker är lite tveksam:

  ”Eftersom det får så otroligt omfattande konsekvenser, så måste principen om skademinimering träda in och det gör det rimligt att förbjuda detta, så som samhället ser ut nu.”

  Ett stort syfte med lagarna idag är att de för fram vilken moral och vilket synsätt människor skall ha på ett visst fenomen. Lagarna ger negativa konsekvenser (stigma, fängelse) och att använda de negativa konsekvenserna för att motivera lagen är knappast i enlighet med skademinimering.
  Den verkliga skadan hittar du inom övergrepp och dessa kan du förbjuda utan att samtidigt ha en åldersgräns för sex. Om målet är skademinimering bör du förbjuda de skadliga delarna och legalisera de oskadliga, speciellt då förbudet av de oskadliga delarna i sig självt orsakar skada.

  John Lakes senaste bloggpost..En liten prinsessa

 • John Lake: Jag håller i stort sett med om det. Problemet är ju att bägge parter inte har samma förmåga att bedöma situationen och ta ansvar för konsekvenserna. Barn är inte juridiskt myndiga att fatta beslut kring sin egen kropp (men föräldrarna får inte heller fatta beslut som kränker rättigheterna barnet har).

  Alltså är den enda parten i sammanhanget den äldre och förmodligen myndige personen. Denne måste alltså gå via föräldrarna för att få samtycke och vara ansvarsfri juridiskt.

  Stigmatiseringsargumentet är jag tudelad till. Jag anser inte att man har rätt fatta beslut åt barnet som inte kan greppa vilka konsekvenser det kommer ge henne, som ett framtida ”övergreppsoffer”. Alltså måste det ligga på föräldrarna.

  Dock tycker jag självbestämmanderätten ska sänkas väsentligt i ålder, men inte så lågt att någon pedofil kommer bli nöjd. Jag anser som sagt att vi förbarnsligar och tar bort förmågan att fatta egna beslut hos yngre individer, långt bortom vad de eg. är kapabla till. Det gäller inte alls enbart sex, utan allt. Barn får ju t.ex. välja vilken förälder de vill bo hos redan i 12årsåldern. Att ha sex är knappast ett större beslut än det.

 • John Lake


  ”problemet är ju att bägge parter inte har samma förmåga att bedöma situationen och ta ansvar för konsekvenserna.”

  Påståendet är till stor del sant, men det är fortfarande upp till den som stödjer lagen att visa att en lag som förbjuder samtyckande sex är skademinimerande (jag utgår ifrån att vi delar uppfattningen att den som vill minska friheten hos människor är den som har bevisbördan på sig). Då barn som haft samtyckande relationer brukar ligga inom det normala är frågan vilken skada du minimerar. [Lag]: Ingen skadlig effekt hos samtyckande i sig själv + stigma effekter och fängelse. [Ingen Lag]: Ingen skadlig effekt hos samtyckande i sig själv + kvarvarande men minskade stigma effekter. Det scenariot som har minst skada är ‘Ingen Lag’. Såvida du inte kan hitta några andra faktorer som väger över har jag svårt att se hur lagen är skademinimerande.

  ”Dock tycker jag självbestämmanderätten ska sänkas väsentligt i ålder, men inte så lågt att någon pedofil kommer bli nöjd.”

  Ser man till sjukvården låter man barn ta relativt stora beslut (som är mycket större och svårare än sex) redan i 7-8 års åldern, varav jag har svårt att se varför gränsen för sex skulle vara högre än den åldern.

  John Lakes senaste bloggpost..En liten prinsessa

 • Amarso

  Bra inlägg, Hanna! I slutet känns det lite som du glider in på hebefili. Att det som i sak åsyftas är hebefila förhållanden eller i alla fall attraktionen och förhållanden med könsmogna eller de som är nära könsmognaden. I min filosofiska värld, spelar åldern ingen roll (eller ska inte spela någon roll). Det finns de som attraheras av även bebisar (s.k. nepiofiler). Det jag vill belysa är att man pratar så gärna om ”mental mognad”. Men detta är ju kulturellt styrt i allra högsta grad! Så länge vi har det samhälle vi har så tillåts inte barn bli ”mogna mentalt” förrän de är könsmogna, eftersom man uppfostrar dem efter en mall. ”Ha sex vid tidigast 15”, liksom. Ska man avdramatisera detta med sex behöver man gå längre – i min filosofiska värld. Sure, det finns flera anledningar till att det är svårt att försvara att en vuxen har sex med ett barn idag. Allt som man riskerar belasta barnet med, liksom. Men vad är sex då? Vad är en sexuell handling? Trots att det är en skaderisk så betyder inte det att alla barn farit illa – och detta har en förklaring! Jag vill altså inte mena på att ”det kan vara okej för en vuxen att ha sex med barn i dagens samhälle, trots riskerna”, men jag vill belysa att det inte är ett faktum att om det ändå sker så tar barnet skada. Alltså ”finns det något där”… Kanske inge konkret lösning, men någotsom kan ”förklara det pedofila fenomenet” – som något just ”naturligt”. I min definition något naturligt något som inte bara är en förekomst, utan som går i linje med det där ursprungliga, nära djurens liv, liksom. Våra närmsta djursläktingar, dvärgchimpansen, utövar ju incest, till exempel. Frågan är vilka tåtar vi ska dra i – och vad som händer när vi gör det. Hur som helst så kan INTE stigmat fortskrida. Barn tar skada genom att bli kallade för offer helt i onödan, man skrämmer upp dem och berövar dem till stor del deras själsliga liv och deras instinktiva inren och man begränsar dem ofta helt i onödan. Pedofiler å andra sidan får inga som helst möjligheter eller utrymmen att prata öppet och bli bemötta med respekt, ingen möjlighet till att leva ut nån som helst känsla eller drift. För allt är förbjudet och belagt med straff. Dessutom lever pedofiler under stor mental stress och få av oss mår bra eller ens känner att vi har värdiga liv. Skulle vi dessutom ha oturen att bli påkomna när vi trampat *lite* i klaveret, då kan det vara kört på riktigt! Och då menar jag inte att man haft sex med ett barn, utan kanske bara lekt med barn, kollat på några bilder på nätet, osv. Man måste skilja på förövare och ickeförövare. Bara för att en heterosnubbe fantiserar om våldtäkt eller strypsex så är ju inte det en förövare, aight? Finns ingen poäng med att belasta någon som inte gör andra skada för en drift eller en fantasi. Jag tycker också att så länge som just ingen kommer till skada så ska man ha rätt att få leva ut sina känslor också. Sin kärlek, liksom. Som det i alla fall handlar om i fallet med vuxna som dras till barn, i typ >90% av fallen. I övrigt tycker jag att byxmyndighetslagar är överförmynderi och moralism. inte heller denna lag är baserad på nån slags empiriska fakta, i förlängningen. Alla ska få ha sex, om den personen inte har det mot sin vilja och med nån den inte själv önskar. Man kan inte både ha kakan och äta den. Mer verkligt nyfiken forskning behövs på området barns sexualitet, sexuella lustar, fantasier, och vad sexuell beröring hos barn kan ha för effekt i gynnsamma fall. Barn berör ju sig själva sexuellt, som ett exempel. Parallellt med det har vi ett flertal kulturer där föräldrar stimulerar sina barns könsorgan, av olika anledningar. Vi har det i Sydamerika, i Afrika, I Oceanien samt i delar av Asien. Kulturer som lätt är äldre än våran kultur…! Flera av dessa folkslag kan räknas som urinvånare, i de områden de lever. Jag är inte helt och fullt för valfri form av incest och ska den existera så ska den vara i harmoni med resten av samhället men framförallt tjäna ett positivt syfte och inte innebära skada hos de inblandade barnen. Inte destomindre ska ingen förbaskad moral och äckelkänslor samt ofundamentala ”magkänslor” få styra och ställa. Barnen har en röst – anser jag bestämt. Den rösten ska de enbart ”fråntas” om man vittrar allvarliga och uppenbara skaderisker. Min åsikt är att föräldrar kan för lätt komma undan med att kränka sina barn på olika sätt, genom att förneka barnets sexualitet. Varför ska föräldrarna ha den rätten, när de exempelvis inte får misshandla dem fysiskt eller psykiskt? Helt klart är det en psykisk kränkning att till exempel gorma åt ett barn ”ta inte på dig själv!”, utan att ha en klar anledning och dessutom ska man inte gorma åt barn på det sättet… Det ter sig så enkelt att behandla barn som ”skit”. Att man kan hojta lite åt sin partner medan man går lös på allvar med ett litet barn. Men det är en parentes i sammanhanget. Bara att jag stör mig på ”onda föräldrar” i allmänhet. *ler* Hoppas jag fått nåt vettigt sagt!

 • ST

  Hmm, tiden är ju förvisso relativ, men hebefili har funnits som definition i över 50 år.

  Pedofili, i dagens definition, har funnits i ca 120+ år. Ursprungligen betydde det ju en relation mellan pojke och man, inte nödvändigtvis sexuell, även om sånt förekom i det antika Grekland (då mannen inte tillhörde familjen), som någon form av ”right of passage to manhood” eller liknande tjafs.

  Vad du missar är att pedofili är, idag, en klassificering som har sub-kategorier, för två distinkta grupper: psykiatrin och polisen.

  För att en individ ska klassas som en eller annan form av pedofil inom psykiatrin så har dom sina punkter den individ måste uppfylla. Psykiatrins utgångspunkt är att klassificera, eller specificera, graden av störning. En hebefil är fortfarande en pedofil per juridisk mening, men har fortfarande andra rehabiliteringsbehov, eftersom dom inte är lika störda som dom som går igång på 9 månaders bebisar, enkelt uttryckt.

  Hos polisen är det lite annorlunda eftersom man där klassificerar individer utifrån brottet, allt för att skilja på äpplen och päron bland potentiella förövare, för att lösa problemet, hitta förövaren, på så kort tid som möjligt. Här är hebefilen skild från dom övriga olika typerna av pedofil-kategorierna, just för att lokalisera individen för rättvisans skull.

  Juridiken specificerar bara var gränsen går för vad som ska anses som brott och inte, och hur grovt ett brott är.

  ***

  Det som definierar en pedofil, eller en pedofil handling, är graden av störning hos pedofilen, eller den individen. Inte moral, inte lagar, inte polisens klassificeringar.

  Det är nämligen störningen som gör att dessa agerar kompulsivt, medans normala människor inte agerar utan går vidare med sina liv och är lika glada och nöjda för det.

  ***

  ”Pedofila handlingar” är sånt som görs av individer som egentligen inte är pedofiler per psykiatrisk definition, men som använder barn, och eller ungdomar, som substitut, eller per situations basis (fanns ingen vuxen i närheten typ). Det är med dessa individer som det blir uppenbart för varför man skiljer på fysisk ålder och mental ålder, vilket inte är något humbug ty i annat fall skulle man ju inte kunna använda denna separation i andra (normala) fall, och inte att förbise: allting är individuellt och grader av.

  ***

  Det är skillnad på äpplen och päron, helt enkelt.

  Det är skillnad på om en individ blir sexuellt upphetsad normalt men går igång lite extra på någon böjelse och partnern är gammal nog, och en som inte blir upphetsad överhuvudtaget om inte en specifik ålder är uppfylld och denna ålder är allt från nyfödda till 15 år (i Sverige), juridiskt sett, men en störningen existerar även om en person är 57 och den yngre _måste_ vara, 17.

  Gubbarna och Gummorna på FBI har skrivit en hel del om vem som är vem, och varför. Enligt dom definieras ofta en person utifrån vad personen är ”preoccupied with …”, dvs, enkelt uttryckt, det är sjukt om personen går och kompulsivt grottar ned sig i sexuella, eller vålds, fantasier, mest hela tiden där inget annat verkar existera, för att vilja, och göra allt för att kunna, agera på dessa fantasier, oavsett vad den andre vill eller inte, och oavsett vad reglerna säger, vare sig dessa regler är moraliska, juridiska, sociala …

 • Amarso

  ST:

  Du riktar dig till Hanna, som här har en oerhört stor insikt i det hon skriver. Kanske är hon inte nån expert, men hon kan bra mer än gemene man.
  Jag vill dock bemöta dig också. Det du skriver känns lite störande, även om du till viss mån har rätt; i det att psykiatrin och lagen (samt media…) definierar pedofili på olika sätt och att detta har en rätt stor effekt i samhället (som alla behöver ta hänsyn till).

  Men, för det första har du fel att pedofili först handlade om det antika Grekland och pojke-man-relationer. Pedofili har funnits tiotusentals år före detta. Men visst, man brukar ofta gå tillbaka till antikens Grekland, som nån slags ”referens”. Det antika Grekland är nog inte så mycket att sträva efter igen heller, så låt oss utesluta det, ur det perspektivet.
  Pedofili betyder barnvänskap eller barnkärlek. Jag vet inte hur länge ordet funnits med det känns vettigt att anta att pedofili alltid funnits, så länge människan funnits, men säkerligen före det också. Så hur länge ordet i sig funnits har bara en betydelse: de rådande kulturella (m fl) stämplarna kring ordet.
  Att pedofili är en störning är fel iakttaget. Och det finns inget som säger att det skulle vara mer ”stört” att tycka en bebis är attraktiv kontra att en flicka som knappt uppnått puberteten är det, för en åldersmogen vuxen. Det handlar mera om hur man ser på saker och ting. Däremot kan det vara ett klassiskt uttalande av ”experter” att säga att ”bebisälskare” ofta är ”farligare” och har ett sjukligare beteende, än de som dras till äldre individer.

  Att säga att det som definierar en pedofil är graden av störningen, det klickar inte alls. Att liksom nivåmäta mänskor har inget annat syfte än förtryck och att blicka ifrån verkligheten. Du har heller inte rätt, tycker jag, att applicera ordet ”normal” på somliga individer och stört på andra. För det första är det en subjektiv bedömning och det medför också att du drar inte bara en persongrupp över en kam, utan samtliga. Skulle det finnas en regelbok för hur man ska vara funtad sexuellt? Liksom. Hur är det isåfall med de som tänder på våld – men likväl inte önskar skada någon på riktigt? Är inte det ”stört”, i det resonemanget? Man bör se och förstå att pedofili handlar lika mycket om kärlek som heterofili, homofili, osv. Att envist förknippa pedofili med ”stört beteende” och olika grader av övergrepp är lika fel som poänglöst, eftersom det inte har med ett faktum att göra. Möjligen kan samhället med sin häxjakt, orimliga lagstiftning och stigmatisering av både offer och (presumtiva) förövare ge effekten att pedofiler verkligen hamnar i utkanten av samhället till den milda grad att det bara finns individer som ”krälar runt” i underjorden, dygnet runt. Inte heller är pedofiler nån slags vampyrer, som kolar vippen när man drar fram dem i dagsljuset (från ”underjorden”), utan det är oftast helt vanliga mänskor, med lika många tillgångar och brister som andra besitter, av genomsnittsbefolkningen.

  En pedofil handling kan utföras av vem som helst, närsomhelst och behöver inte medföra skada och behöver inte ens vara en medveten handling. Pedofilt beteende är i högsta grad nedärvt för att det ska fylla en funktion. Skadliga pedofila handlingar är en annan sak. Det vill säga övergrepp och övergreppsbeteende. Våldsamma beteenden. Det är lika tokigt att anta att pedofiler är sjukligt manipulativa och sexualvåldsbenägna som gemene heterosnubbe. Så kontrasten du vill påvisa är inte alls särskilt markant, utan vi pratar gråzon. Även intergenerationellt. Dina ”äpplen och päron” torde istället helt klart vara ”barnvåldtäktsman kontra pedofil”, i allmänhet.

  Vet inte vad du vill få sagt med FBI’s ”teorier kring folk”, men det är i alla fall radikalt fel att anta att det finns individer i samhället som vägrar foga sig oavsett vad som erbjuds – när vi åtminstone *här* behandlar ”ämnet” vuxnas romantiska och/eller sexuella känslor inför barn.
  Däremot är det ju så att just FBI samt någon fler har tagit fram siffror på att det inte är pedofiler som bär skuld mer än i runt 8 % av fallen av sexbrott mot barn.
  Ytterligare ska inte lagar vara norm- och helst inte ens trendsättande. För det första finns det inga verkliga fakta kring lagar som berör ämnet sex och liknande känslor, särskilt inte när det gäller barn. Och för det andra så är det inte för fem öre konstruktivt eller realistiskt att resonera utifrån lagar och psykiatrins förbaskat snäva syn. Jag tycker psykiatrin oftast är ute på hal is och jag kan säga dig att även landets så kallade experter här i Sverige (jag tänker på sexualmedicinskt centrum i Huddinge samt en rättspsykiater, bland andra) är totala nötter och hjärntvättare. Däremot kan de faktiskt erkänna att pedofili ÄR en läggning. Icke en störning, alltså.

 • Grunden för den tanke som styr ECPAT är ändå barnporr. Även om pedofili _i sig_ inte är barn till skada så länge läggningen (störningen) inte aktivt förföljs, så skadas och utnyttjas barn i – det här är kvintessensen – _produktionen av barnporr för personer med pedofil läggning_.

  En pedofil kan vara hur trevlig som helst, men för att fanskapet ska få se på sin porr har barn utnyttjats.

  Den enda moraliska synpunkt som egentligen finns är således denna: Ska barnporr tillåtas – både brukandet av, och produktionen av?

  Joakim Anderssons senaste bloggpost..Matematisk antifeminism

 • Ivy

  Jag tar mig för pannan… Är ni på riktigt???

 • Amarso

  Ivy:
  Vad menar du…?
  Så vitt jag vet är Hanna på riktigt, de som kommenterar här också. Och i allra högsta grad är pedofili och hebefili ”på riktigt”. Vi har liksom lite problem i samhället och det är väl ganska bra att ta fram saker i ljuset, tycker du inte? Sen om kanske speciellt mina kommentarer bländar folk, är kanske en annan sak. Inte meningen. Tänkte bara man kunde gå rakt på sak. Sätt på er solglasögonen, hehe. ^^ Skämt åsido. Jag vill ha en seriös och bra debatt.

 • ST

  Amarso, ”Du riktar dig till Hanna, som här har en oerhört stor insikt i det hon skriver. Kanske är hon inte nån expert, men hon kan bra mer än gemene man. Jag vill dock bemöta dig också.”

  Det var ju tur att du hann ”bemöta” mig före Hanna då. :/

  ”Det du skriver känns lite störande, även om du till viss mån har rätt; i det att psykiatrin och lagen (samt media…) definierar pedofili på olika sätt och att detta har en rätt stor effekt i samhället (som alla behöver ta hänsyn till).”

  Allt som handlar om pedofili är störande. Och jag har inte bara delvis rätt, utan jag har rätt, precis som du poängterar, även fast du nog missade det.

  ”Men, för det första har du fel att pedofili först handlade om det antika Grekland och pojke-man-relationer. Pedofili har funnits tiotusentals år före detta. Men visst, man brukar ofta gå tillbaka till antikens Grekland, som nån slags “referens”.”

  Vår historia börjar med Antika Grekland, och senare Romarriket, därav grekiska och latinska begreppen och definitionerna. Har att göra med skrivkonsten.

  För det är ingen som kan bevisa vad som föregicks i sexuella relationer mellan åldrarna för ”tiotusentals” år sedan.

  
”Pedofili betyder barnvänskap eller barnkärlek. Jag vet inte hur länge ordet funnits med det känns vettigt att anta att pedofili alltid funnits, så länge människan funnits, men säkerligen före det också.”

  Inte alls. Vi vet ju vad det betydde för drygt 2500 år sedan, och vilken definition det hade då, vilket betydde vänskap mellan man och pojke, som inte var släkt med varann. Hur människan förhållt sig till sex mellan åldrarna generellt har helt naturligt haft att göra till största del efter reproduktion, och har definierats därefter, vilket är varför det var ok förr i tiden, då livslängden var typ 30, för en 25 åring att göra en 11 åring med barn, men visst försök du påvisa att det var normalt förekommande med en sexuell relation mellan en man och en pojke på den tiden, eller en sexuell relation mellan en man, eller kvinna, och en 9 månaders bebis.

  ”Att säga att det som definierar en pedofil är graden av störningen, det klickar inte alls. Att liksom nivåmäta mänskor har inget annat syfte än förtryck och att blicka ifrån verkligheten. Du har heller inte rätt, tycker jag, att applicera ordet “normal” på somliga individer och stört på andra.”

  Normalt handlar om vad som är generellt allmänt och socialt accepterat. Och normalt handlar om per statistik om det område där majoriteten av alla befinner sig.

  Pedofili definieras i form av graden av störning. Det handlar om att definiera och klassificera, allt beroende på behovet från psykiatrin och rättsväsendet sida sett. That’s it.
  Sen att pedofiler känner sig förtryckte … pfft.

  ”För det första är det en subjektiv bedömning och det medför också att du drar inte bara en persongrupp över en kam, utan samtliga. Skulle det finnas en regelbok för hur man ska vara funtad sexuellt? Liksom. Hur är det isåfall med de som tänder på våld – men likväl inte önskar skada någon på riktigt?”
  För det första är du helt ute och cyklar. Och ja det finns en regelbok för sex, visa saker är ok, andra inte. Om du tänder på våld får du helt enkelt hitta en likasinnad, men då handlar det inte om sadism per definition längre , eftesom den typ av sadist som är klassificerad och definierad vill inte att du är villig, eftersom det censurerar/förminskar deras sexuella gratifikation. Övriga må ha udda fantasier, men dom vad som är vad och följer reglementet, vare sig det är juridiskt och/eller moraliskt, och/eller socialt.

  ”Är inte det “stört”, i det resonemanget? Man bör se och förstå att pedofili handlar lika mycket om kärlek som heterofili, homofili, osv.”

  Alla människor har en eller annan störning, majoriteten av alla oss har dockl inte ett kompulsivt beteende som snevrider balansen. Pedofili handlar lika lite om kärlek som den kärlek stalkers har till sina objekt. Sen kan du försöka rationalisera det hur du än vill, det blir inte ett mindre stört beteende, eller mer rätt och acceptabelt, för det.

  Men visst försök gärna rationalisera varför kärleken för ett sexuellt umgänge med en 9 månaders bebis, en två åring, en sju åring, en nio åring, en 11 åring, en 13 åring, är helt normalt.

  Sadistisk sexualmördare älskar sina offer också … så du kan ju försöka rationalisera den lika ensidiga kärleken med. Och varför definitionerna och klassificeringarna är helt fel rörande dessa också.

 • John Lake

  Störning är i grund och botten helt godtyckligt, man kan klassa allt och inget som stört. Den diskussionen är i grund och botten ointressant.

  Det vi kan konstatera däremot är att sett utifrån etablerade etiska system finns det ingen stark grund för ett fördömande av barn-vuxen sex.

  Sen är det lustigt hur ST kan tvärsäkert uttala sig om huruvida pedofiler känner kärlek eller inte till barn. Du vet uppenbart inte vad du pratar om och det gäller även resten av det du skrivit. Läs på.

  John Lakes senaste bloggpost..Peter Singer om sex med barn

 • Juventas

  Roftl. Blanda inte in bebisar (infantofili) och annan skit i en diskussion som berör hebefili, tack. Eftersom folk (som tex ST) inte är tillräckligt rationella för att kunna hålla isär olika ämnen

 • Juventas

  Jesus Christ.

  ST: Ingenting av det som du skrivit på hela detta långa inlägg har ju någon som helst relevans i sammanhanget.

  Men jag svarar ändå eftersom du är så full av fördomar.

  ***********

  ”Hmm, tiden är ju förvisso relativ, men hebefili har funnits som definition i över 50 år.

  Pedofili, i dagens definition, har funnits i ca 120+ år. Ursprungligen betydde det ju en relation mellan pojke och man, inte nödvändigtvis sexuell, även om sånt förekom i det antika Grekland (då mannen inte tillhörde familjen), som någon form av “right of passage to manhood” eller liknande tjafs.”

  Jag tror du tänker på pederasti.

  ***********

  ”För att en individ ska klassas som en eller annan form av pedofil inom psykiatrin så har dom sina punkter den individ måste uppfylla. Psykiatrins utgångspunkt är att klassificera, eller specificera, graden av störning. En hebefil är fortfarande en pedofil per juridisk mening, men har fortfarande andra rehabiliteringsbehov, eftersom dom inte är lika störda som dom som går igång på 9 månaders bebisar, enkelt uttryckt.”

  Idiot. Hebefili klassas inte som störning, endast pedofili gör det. Dock så följer det inte att pedofili är en störning utav dom kriterier som används inom psykiatrin, utan pedofili är endast godtyckligt inlagt där utav politiska skäl. På samma sätt som att homosexualitet klassades som störning tidigare i historien men togs bort när det blev accepterat i samhället.

  Men för att vi ska göra det så enkelt för dig som möjligt: välj valfritt kriterium som ska definiera en störning så ska vi sedan kolla om du kan visa att pedofili är en störning utifrån detta utan att på köpet få mängder av icke önskvärda resultat på andra områden. Lycka till.

  Sedan används varken pedofili eller hebefili inom juridiken vad jag vet, åtminstone inte i lagstiftningen, så sluta prata gojja.

  ***********

  ”Hos polisen är det lite annorlunda eftersom man där klassificerar individer utifrån brottet, allt för att skilja på äpplen och päron bland potentiella förövare, för att lösa problemet, hitta förövaren, på så kort tid som möjligt. Här är hebefilen skild från dom övriga olika typerna av pedofil-kategorierna, just för att lokalisera individen för rättvisans skull.”

  Hebefili är lika lite en ”pedofili-kategori” som teleiofili och gerontofili är det.

  ***********

  ”Det som definierar en pedofil, eller en pedofil handling, är graden av störning hos pedofilen, eller den individen. Inte moral, inte lagar, inte polisens klassificeringar.”

  Det som definierar pedofili är primär eller exklusiv attraktion till prepubertala barn. Inget annat.

  ***********

  ”Det är nämligen störningen som gör att dessa agerar kompulsivt, medans normala människor inte agerar utan går vidare med sina liv och är lika glada och nöjda för det.”

  Nej, läggning avgör inte hurvida någon agerar kompulsivt. Det kan givetvis ha en inverkan på beteendet men det samverkar med 1000 andra faktorer i hjärnan och blir därför en obetydlighet sett till hela bilden.

  ***********

  ”“Pedofila handlingar” är sånt som görs av individer som egentligen inte är pedofiler per psykiatrisk definition, men som använder barn, och eller ungdomar, som substitut, eller per situations basis (fanns ingen vuxen i närheten typ). Det är med dessa individer som det blir uppenbart för varför man skiljer på fysisk ålder och mental ålder, vilket inte är något humbug ty i annat fall skulle man ju inte kunna använda denna separation i andra (normala) fall, och inte att förbise: allting är individuellt och grader av.”

  Uttryck dig tydligare så att man förstår.

  ***********

  ”Det är skillnad på om en individ blir sexuellt upphetsad normalt men går igång lite extra på någon böjelse och partnern är gammal nog, och en som inte blir upphetsad överhuvudtaget om inte en specifik ålder är uppfylld och denna ålder är allt från nyfödda till 15 år (i Sverige), juridiskt sett, men en störningen existerar även om en person är 57 och den yngre _måste_ vara, 17.”

  Så om man föredrar vissa åldrar framför andra är man alltså störd?

  Med andra ord: om man inte attraheras generellt av 1-åringar, 20-åringar, 50-åringar och 90-åringar exakt lika mycket så är man alltså störd? Grattis.

  ***********

  Gubbarna och Gummorna på FBI har skrivit en hel del om vem som är vem, och varför. Enligt dom definieras ofta en person utifrån vad personen är “preoccupied with …”, dvs, enkelt uttryckt, det är sjukt om personen går och kompulsivt grottar ned sig i sexuella, eller vålds, fantasier, mest hela tiden där inget annat verkar existera, för att vilja, och göra allt för att kunna, agera på dessa fantasier, oavsett vad den andre vill eller inte, och oavsett vad reglerna säger, vare sig dessa regler är moraliska, juridiska, sociala …

  Massa gojja igen.

 • Juventas

  ”Allt som handlar om pedofili är störande. Och jag har inte bara delvis rätt, utan jag har rätt, precis som du poängterar, även fast du nog missade det.”

  Jaha, du tycker så, och?

  ***********

  ”Vår historia börjar med Antika Grekland, och senare Romarriket, därav grekiska och latinska begreppen och definitionerna. Har att göra med skrivkonsten.

  För det är ingen som kan bevisa vad som föregicks i sexuella relationer mellan åldrarna för “tiotusentals” år sedan. ”

  Det är ganska sannolikt att samma sexuella beteenden fanns då som under senare delar av historien.

  ***********

  ”Inte alls. Vi vet ju vad det betydde för drygt 2500 år sedan, och vilken definition det hade då, vilket betydde vänskap mellan man och pojke, som inte var släkt med varann.”

  Som sagt. Pedofili betyder barnkärlek. Du tänker på pederasti som betyder ”vänskap mellan man och pojke”. Kanske dags att läsa på lite innan du uttalar dig om ämnet?

  ***********

  ”Hur människan förhållt sig till sex mellan åldrarna generellt har helt naturligt haft att göra till största del efter reproduktion, och har definierats därefter, vilket är varför det var ok förr i tiden, då livslängden var typ 30, för en 25 åring att göra en 11 åring med barn,”

  Precis. Och sådana långt nedärvda egenskaper tror du alltså har ändrats på ett par 1000 år sedan vi fick längre livslängd?

  ***********

  ”Pedofili handlar lika lite om kärlek som den kärlek stalkers har till sina objekt. Sen kan du försöka rationalisera det hur du än vill, det blir inte ett mindre stört beteende, eller mer rätt och acceptabelt, för det.”

  Pedofili brukar förutom sexuell attraktion även innefatta emotionell/romantisk attraktion. Kärlek alltså.

  Du kan inte rationalisera bort det.

  ***********

  ”Men visst försök gärna rationalisera varför kärleken för ett sexuellt umgänge med en 9 månaders bebis, en två åring, en sju åring, en nio åring, en 11 åring, en 13 åring, är helt normalt.”

  Pedofili är onormalt enligt definitionen ”ovanligt”, precis som homofili. Endast 1-5% av befolkningen uppskattas ju vara pedofiler, och endast runt 20% av befolkningen eller så uppskattas ju ha sekundär attraktion till förpubertala barn.

  13-åringar faller mycket sällan under pedofili förresten.

  ***********

  ”Sadistisk sexualmördare älskar sina offer också … så du kan ju försöka rationalisera den lika ensidiga kärleken med. Och varför definitionerna och klassificeringarna är helt fel rörande dessa också.”

  I lagstiftningen skiljer man inte på samtyckande och icke samtyckande handlingar, utan man kallar båda två för övergrepp eller våldtäkt. Projo tog upp just detta i sitt blogginlägg. Att du inte klarar av att göra skillnad mellan dessa båda saker bara för att dom har samma namn visar vilken effekt sådant nyspråk har och hur brutalt hjärntvättad du är. Du är en puckad idiot helt enkelt.

 • ST

  John Lake, ”Störning är i grund och botten helt godtyckligt, man kan klassa allt och inget som stört. Den diskussionen är i grund och botten ointressant.”

  I generella termer för resten av oss ja. Men för psykiatrin och rättsväsendet är det helt annorlunda, dom har helt andra regler och motiv att utgå ifrån.

  ”Det vi kan konstatera däremot är att sett utifrån etablerade etiska system finns det ingen stark grund för ett fördömande av barn-vuxen sex.”

  Inte? Så konstruera då ett hållbart etiskt system som säger att det är ok för en vuxen att ha sex med en 9 månaders bebis. Om du missat det så är dagens system just det _etablerade_ etiska system vi utgår ifrån, just för att det är etablerat.

  ”Sen är det lustigt hur ST kan tvärsäkert uttala sig om huruvida pedofiler känner kärlek eller inte till barn. Du vet uppenbart inte vad du pratar om och det gäller även resten av det du skrivit. Läs på.”

  Det är ganska uppenbart att du inte har läst på, eller förstått det du läst. Om det handlade om kärlek till en annan person så skulle det ju inte vara ett problem för den presumtiva myndiga pedofilen att vänta tills personen blir myndig, innan en kärleks förklaring och/eller förfrågan om sexuellt umgänge med personen ifråga kunde inledas, med sedvanligt socialt accepterat normalt beteende för att uppvakta personen.

  Men visst, om du kan bevisa att en pedofils kärlek är ovillkorlig till fördel för den andra personen, vilket ju är just så kärlek definieras som, och inte har att göra med ett specifikt utseende och en specifik ålder, för sin egen sexuella gratifikation, så upp till bevis. (Du kan ju börja med att försöka torpedera FBIs, och deras konsulter till experter på områdets, material och konklussioner först. [Det är trots allt fortfarande dom som är främsta auktoritet på området när det gäller väst världen].)

 • ST

  Juventas, ‘“Allt som handlar om pedofili är störande. Och jag har inte bara delvis rätt, utan jag har rätt, precis som du poängterar, även fast du nog missade det.”
  Jaha, du tycker så, och?’

  Tja för dig är det väl ungefär lika intressant som det är intressant för mig vad som för dig är ointressant. Vad som blir intressant, för mig, är ju då varför du överhuvudtaget kommenterade?

  ”Det är ganska sannolikt att samma sexuella beteenden fanns då som under senare delar av historien.”

  Att hävda sannolikheten när du inte kan bevisa sannolikheten är sannolikt korkat.

  ”Som sagt. Pedofili betyder barnkärlek. Du tänker på pederasti som betyder “vänskap mellan man och pojke”. Kanske dags att läsa på lite innan du uttalar dig om ämnet?”

  Inte alls, jag använde dagens definition av pedofili, vad grekerna använde innan några andra greker myntade ordet pedofili fast med samma definition är helt enkelt inte relevant, men det är ju bra att du läser wikipedia i alla fall. Hade du å andra sidan läst lite mer på wikipedia hade du nog avstått från din lilla gliring.

  ”Precis. Och sådana långt nedärvda egenskaper tror du alltså har ändrats på ett par 1000 år sedan vi fick längre livslängd?”

  Med tanke på att du ”sannolikt” använder wikipedia, så kan du väl ta del av allting antropologi på allting wikipedia, och komma tillbaka sen. Annars har jag ett par andra antropologiska sajter du kan börja på, för att förstå människans historia, om nu biblioteket inte är tillräckligt.

  ”Pedofili brukar förutom sexuell attraktion även innefatta emotionell/romantisk attraktion. Kärlek alltså.
  Du kan inte rationalisera bort det.”

  Inte? Så när en förövare sticker en kniv i buken på en person, för att sen onanera inuti skadan handlar det alltså om kärlek? Hade du kunnat argumentera för din egen sak hade du ju kunnat argumentera för att det handlade om kärlek, pedofilens kärlek till sig själv och sin egen sexuella gratifikation.

  ”Pedofili är onormalt enligt definitionen “ovanligt”, precis som homofili. Endast 1-5% av befolkningen uppskattas ju vara pedofiler, och endast runt 20% av befolkningen eller så uppskattas ju ha sekundär attraktion till förpubertala barn.
  13-åringar faller mycket sällan under pedofili förresten.”

  Läsförståelse. Handlade alltså om myndiga personer ”kärleks” förhållande till diverse personer i omyndiga åldrar.

  Pedofili klassas som onormalt för att det går emot samhällets regler för sexuellt förhållande med omyndiga personer.

  Homofili är varken onormalt eller ovanligt, och fullständigt lagligt och acceptabelt så länge båda personerna har rätt ålder. Att du tycker annorlunda är ju, nu uppenbarligen, inte särskilt konstigt

  ”I lagstiftningen skiljer man inte på samtyckande och icke samtyckande handlingar, utan man kallar båda två för övergrepp eller våldtäkt.”

  Hmm, detta din kommentar till sadistiska sexual mördares kärlek till sina offer!?!

  Hur långt bakom flötet är du tappad egentligen?

  ” Projo tog upp just detta i sitt blogginlägg. Att du inte klarar av att göra skillnad mellan dessa båda saker bara för att dom har samma namn visar vilken effekt sådant nyspråk har och hur brutalt hjärntvättad du är. Du är en puckad idiot helt enkelt.”

  Jomensåruatt, du är ju uppenbarligen en fullständigt normal person … :/

 • Amarso

  Men fukk. Orka med ST! Jag tänker inte bemöta detta troll.
  Okej Halleluja, praise the Lord, du vet ALLT. Och jag faller på knä. Så nu är han nöjd.

  Tack Juventas för din kommentar dock, kunde inte ha sagt det bättre själv. Jag använder dig som referens. LoL. Jag är banne mig LESS på folk som bara kommer och domderar utan att plocka fram nåt vettigt att säga. Inte konstigt att projO slutade på SSI! Och att vi förlorade Conveyor. GRR.

  Men nu tycker jag vi slutar mata trollen här. Kan ingen annan komma in med nåt vettigt att säga, please? Nån som inte är trög som iskall sirap… Nån som inte baserar sina uttalanden på äckelkänslor, anekdoter från ”polis och psykvård” och nån som kanske har tagit del av den information som faktiskt finns att tillgå, utanför gammelmedia, t ex. Osv. Och nån som törs ifrågasätta det samhälle vi lever i nu. Ifall det verkligen är precis så gemytligt och människovänligt som man kan tro. Och *varför* det ser ut idag som det gör. ”Think outside the box” gäller då sannerligen inte för samtliga. Eller så har en del trillat ur boxen helt och slagit i skallen rätt hårt. Så vederbörande saknar förmåga att skilja på fakta och myt och vad denne säger och vad som bara är nonsens. Och så kan man ju fundera på om man kanske babblar så pass att man börjar säga emot sig själv också… Jag sopar hellre den här diskussionen, som kunde blivit vettig, under mattan, än debatterar med höns. =(

 • Juventas

  ST:

  ***********
  ”Att hävda sannolikheten när du inte kan bevisa sannolikheten är sannolikt korkat.”

  Kan du komma med lite belägg till varför du tror att pedofili som sexuellt beteende försvann när vi utvecklades från apa till människa och sedan helt plötsligt kom tillbaka och nu existerar i olika naturstammar runt om i världen?
  ***********
  ”Inte alls, jag använde dagens definition av pedofili, vad grekerna använde innan några andra greker myntade ordet pedofili fast med samma definition är helt enkelt inte relevant, men det är ju bra att du läser wikipedia i alla fall. Hade du å andra sidan läst lite mer på wikipedia hade du nog avstått från din lilla gliring.”

  Du har rätt i att hos grekerna hade orden samma definition. Det visste jag faktiskt inte (även om jag var medveten om att jag skrev detta under osäkerhet).

  Dock så är det så orden brukar används idag. Troligen var det så Amarso använde ordet, varav din invändning att det var felaktigt ändå inte stämmer.
  ***********
  ”Med tanke på att du “sannolikt” använder wikipedia, så kan du väl ta del av allting antropologi på allting wikipedia, och komma tillbaka sen. Annars har jag ett par andra antropologiska sajter du kan börja på, för att förstå människans historia, om nu biblioteket inte är tillräckligt.”

  Motargument saknas.
  ***********
  ”Inte? Så när en förövare sticker en kniv i buken på en person, för att sen onanera inuti skadan handlar det alltså om kärlek? Hade du kunnat argumentera för din egen sak hade du ju kunnat argumentera för att det handlade om kärlek, pedofilens kärlek till sig själv och sin egen sexuella gratifikation.”

  Felaktig jämförelse. Pedofiler känner kärlek, personen i ditt fall gör det antagligen inte.

  Förresten, är du psykopat eller något? Otrevligare människa har jag nog aldrig stött på.
  ***********
  ”Läsförståelse. Handlade alltså om myndiga personer “kärleks” förhållande till diverse personer i omyndiga åldrar.

  Pedofili klassas som onormalt för att det går emot samhällets regler för sexuellt förhållande med omyndiga personer.

  Homofili är varken onormalt eller ovanligt, och fullständigt lagligt och acceptabelt så länge båda personerna har rätt ålder. Att du tycker annorlunda är ju, nu uppenbarligen, inte särskilt konstigt”

  Jag gav en tydlig definition av normalt.

  Om du tror att du på något sätt ”vinner” genom att byta definition och sedan påstå att jag har fel, då får du gärna göra det.

  (du hade inte angett en tydlig definition innan dess)
  ***********
  ”Hmm, detta din kommentar till sadistiska sexual mördares kärlek till sina offer!?!

  Hur långt bakom flötet är du tappad egentligen?”

  Du JÄMFÖRDE sadistiska sexualmördares ENSIDIGA kärlek med pedofilers ENSIDIGA kärlek.

  Eftersom den JÄMFÖRELSEN inte HÅLLER då pedofilers kärlek INTE BEHÖVER VARA ENSIDIG så gjorde jag ANTAGELSEN att du gått på lagstiftningens MISSBRUK av orden ÖVERGREPP och VÅLDTÄKT.

  Så vad är det som saknas hos din förståelse?

  Kan du inte tänka ett extra steg framåt?
  Eller kan du på ALLVAR inte se skillnaden på våldtäkt och icke våldtäkt?
  ***********
  ”Jomensåruatt, du är ju uppenbarligen en fullständigt normal person … :/”

  Jo tack, jag undrar vem man kan säga det om (psykopat).
  ***********

 • Amarso

  Hmm. Man kan undra vad som rör sig i skallen på en sådan som ST.
  ”Sticka en kniv i buken på nån och sedan onanera i skadan”. WTF? För det första, total irrelevans eftersom vi pratar pedofili här. För det andra, den som tror att pedofiler håller på med sånt, är totalt väck. Redo för psyket, liksom. Eller få lite verklighet inbankad i skallen. Snacka om troll! Nej, nu ställer vi in krubbet och låter denne svälta. Tycker jag. Var kommer man med detta, liksom?

 • ST

  ”Kan du komma med lite belägg till varför du tror att pedofili som sexuellt beteende försvann när vi utvecklades från apa till människa och sedan helt plötsligt kom tillbaka och nu existerar i olika naturstammar runt om i världen?”

  Har aldrig påstått det. Enkelt uttryckt påstod ju jag att du inte kan bevisa hur saker och ting förehöll sig före det antika Grekland, vilket jag ju nu har bevisat. Samtidigt som jag påstod att definition av ordet pedofili härstammar just från det antika Grekland, och att det har en helt annan betydelse idag.

  ”Du har rätt i att hos grekerna hade orden samma definition. Det visste jag faktiskt inte (även om jag var medveten om att jag skrev detta under osäkerhet).
  Dock så är det så orden brukar används idag. Troligen var det så Amarso använde ordet, varav din invändning att det var felaktigt ändå inte stämmer.”

  Det är i stort sett ingen jävel som använder ordet pederasti, eller ens hebefili, inte ens inom psykiatrin eller polisväsendet. Det allmänt vedertagna ordet, och det som används i manualerna, är pedofili, man definierar ju i en sub grupp t om personer som begår pedofila handlingar men som egentligen inte är pedofiler per klassisk definition av pedofili.

  ”Felaktig jämförelse. Pedofiler känner kärlek, personen i ditt fall gör det antagligen inte.”

  Hur kan jämförelsen vara felaktig när det är just det som hände?

  Känner pedofiler kärlek: till sin egen sexuella tillfredsställelse ja. Känner pedofiler kärlek till andra personer per definitionen av kärlek: Nej, precis lika lite som seriemördare, serievåldtäktmän, stalkern, etc, känner kärlek till en annan personen. Att dom försöker få det till just kärlek, är inte kärlek,

  ”Förresten, är du psykopat eller något? Otrevligare människa har jag nog aldrig stött på.”

  Uhm, ungefär lika trevlig som du då som skriver: ”hur brutalt hjärntvättad du är. Du är en puckad idiot helt enkelt”.

  Att jag inte håller med dina ologiska resonemang gör ju inte mig till psykopat. Vet du överhuvudtaget vad kriterierna är för en anti-social personlighetsstörning? (lol per symtomlistan så drar ju du åt det hållet hand i hand med symtom för en narcissistisk personlighetsstörning, för du har ju rätt, och historiska, och dagens vetenskapliga fakta, har ju fel, enligt dig. )

  ”Jag gav en tydlig definition av normalt.
  Om du tror att du på något sätt “vinner” genom att byta definition och sedan påstå att jag har fel, då får du gärna göra det.
  (du hade inte angett en tydlig definition innan dess)”

  Vad din definition är är helt ointressant.

  Och naiv som jag är antog jag att den definition som används är den som idag används.

  ”Du JÄMFÖRDE sadistiska sexualmördares ENSIDIGA kärlek med pedofilers ENSIDIGA kärlek.
  Eftersom den JÄMFÖRELSEN inte HÅLLER då pedofilers kärlek INTE BEHÖVER VARA ENSIDIG så gjorde jag ANTAGELSEN att du gått på lagstiftningens MISSBRUK av orden ÖVERGREPP och VÅLDTÄKT.”
  Å om du kan hålla isär äpplen och päron, så är det väl inte mitt fel att du inte gjorde det i den kommentaren du själv gjorde. Eller förstod du inte ens det du själv skrev som kommentar till mitt stycke?

  ”Så vad är det som saknas hos din förståelse?”

  Att jag inte förstår dig, eftersom det med all tydlighet uppenbarligen endast är dina definitioner som gäller, helt oavsett vad som gäller idag.

  ”Kan du inte tänka ett extra steg framåt?”

  lol, jag har papper på att jag faktiskt kan det.
  
”Eller kan du på ALLVAR inte se skillnaden på våldtäkt och icke våldtäkt?”

  Jo då, för mig är en våldtäkt alldeles uppenbar, och ingenting i det handlar om kärlek. Sen får ju du tro och rationalisera våldtäkt till att inte bli våldtäkt hur du än vill, men det betyder inte att en våldtäkt inte är en våldtäkt för resten av oss, bara för att du tycker att det inte borde vara så.

  Hypotetiskt: Anta att byxmyndighets åldern var 11 år … jag skulle sätta mina pengar på att majoriteten av dagens pedofiler som har sin ålderspreferens för offret i minst 11 års ålder, skulle åka dit för våldtäkt, och en del även för incest, ty funktionen av ordet nej existerar inte i deras sjuka fantasivärldar, eftersom det inte handlar om kärlek, utan allt handlar bara om deras egen sexuella gratifikation via personer i specifikt yngre (omyndig) ålder.

  Sen vad pedofiler inbillar sig och vill projicera är faktiskt just bara det, inbillning. Sen kan du tro vad du vill, men bara för att du tror det (och helt oavsett att du av någon anledning har problem att bevisa det du tror på) betyder inte att det är fakta och dagens sanning.

  ‘“Jomensåruatt, du är ju uppenbarligen en fullständigt normal person … :/”


  
Jo tack, jag undrar vem man kan säga det om (psykopat).’

  Ja, uppenbarligen undrar man ju. :/

 • ST: Det du säger har ju redan flera gånger besvarats, men eftersom du riktade det mot mig borde jag kanske iaf vara artig och ge ett svar själv.

  Du säger att hebefili funnits som begrepp i över 50 år. Jag talar om vår biologi och 50 år är ingenting sett ur vår historia som art. Det har inte skett någon biologisk förändring de sista 50 åren som gjort att attraktion till könsmogna individer blivit ”onaturlig” bara för att de befinner sig under en godtyckligt satt (200 år gammal) juridisk gräns.

  Pedofili, är ett begrepp för att beskriva sexuella relationer med barn före könsmognad. Men inte spädbarn, de har en egen uppdelning. Så att dra in samlag med spädbarn o dyl är totalt osakligt av två skäl. Dels att pedofiler inte dras till spädbarn, dels att penetration inte är nödvändig för att ha sex och generellt är penetrationsfixeringen något teleofila heterosexuella står för vid övergrepp, inte andra läggningar.

  Att pedofili skulle finnas som juridiskt begrepp har du missförstått. Eller så har du gått på medias missuppfattning där man ständigt talar om ”pedofili” som en handling, vilket är fel. Det finns inga ”pedofila handlingar”, lika lite som det finns homosexuella eller heterosexuella handlingar. Analsex är inte en homosexuell handling, sex med barn är inte en pedofil handling. Handlingen är inte läggningen. Motivet är läggningen.

  Pedofili som störning, kräver att personen fyller vissa kriterier, det är helt sant. Precis som med homosexualitet, eller sadomasochism så definieras det som en störning av att man får problem och blir handikappad av sin störning. Att denna definition är subjektiv och godtycklig, borde vara helt uppenbart när det jämförs med de ”störningar” som plockats bort.

  Hebefili är inte pedofili. Det är också något du fått om bakfoten. Det finns flera olika åldersindelningar, där vissa – som du verkar det som – fått för sig att bara en är acceptabel och alla andra sjukliga. Indelningarna är spädbarn, förpubertala barn, pubertala barn, efterpubertala barn och äldre vuxna. Jag kan inte de akademiska namnen på alla och orkar inte leta upp dem just nu. Du menar att den enda ”friska” gruppen är att attraheras till efterpubertala människor. Det är helt i strid med biologin och all erfarenhet. En ideologisk konstruktion som saknar förankring i verkligheten, vilket tydligt uppenbaras så fort man ser till historien, andra kulturer, eller för den delen andra primater och gör jämförelser.

  När vi kan föröka oss, så har vi historiskt sett gjort det. Det är vad våra instinkter driver oss till och så har det sett ut i hela mänsklighetens historia. Det är inte för att Mohammed var pedofil som han gifte sig med nyblivna tonåringar. Att påstå så (i detta eller andra sammanhang) visar att man helt saknar perspektiv, både historiskt, biologiskt och kulturellt.

  Att det i pedofili skulle ingå brist på impulskontroll har du också drömt. Det finns inte med i definitionen. Vill du fortsätta påstå det får du citera ur DSM-IV var det står. Kombinationer av flera störningar bäddar förstås för stor risk för att en individ begår övergrepp. Men det är bristen på empati eller impulskontroll som är den gemensamma nämnaren. Om personen sedan våldtar barn eller vuxna, beror måhända på läggningen, men inte att personen våldtar i sig.

  Sedan har du rätt i att en åldersinriktning (läggning) kan vara exkluderande eller inkluderande. Det vanligaste är inkluderande. Dvs man attraheras av (t.ex.) både tonåringar och vuxna. Det skulle kunna kallas inkluderande hebefili/teleofili. Att ens läggning skulle förändras till att bli politiskt korrekt med tiden, så att man som 60 åring t.ex. bara attraheras av andar 60åringar, är totalt befängt. Män är virila längre i åldern än kvinnor och har en biologisk drift att föröka sig med de biologiskt med virila kvinnorna så länge de kan. Alltså är det biologiskt sett fullkomligt ”normalt” att attraheras av 19åringar, t.ex.

 • Juventas

  ST: vill bara säga att mitt förra inlägg skrevs 7 på morgonen efter krogen. Det innehöll därför en del småfel på vissa ställen samt skrivfel som kan missuppfattas. Men hursomhelst påverkar det inget väsentligt i sak och där jag gjorde skrivfel borde man ha fattat vad jag menar ändå. Och även om jag skulle ha skrivit ”bajs” så skulle det ju inte förändra sak att du har fel. Men jag ser det som meningslöst att fortsätta diskutera när du på allvar jämför pedofili med sexualmord, det gör dig till en dåre i sammanhanget. Antagligen så har du läst något om grova våldtäkter på barn och sedan trott att så måste ju alla pedofiler vara. Inte så smart skulle jag säga =/

  Förövrigt håller jag med projo, bra inlägg!

 • Amarso

  Tack, Hanna! Äntligen dyker du in och förklarar. :) Och du gör det bra. Du är vis du! ;) Fast egentligen är det bara basic facts, det som du skriver. Klart, en del behöver väl det upprabblat också, men ibland önskar jag att vi hade kommit lite längre…

 • Varför är det 15 år i Averie, 12 år i Holland (som det står i kommentarsfältet) och 18 år i USA?

  Är det verkligen 6 års skillnad i mognadsgrad mellan en Holländsk pojke och en amerikansk flicka?

  scaber nestors senaste bloggpost..När politikers osanningar skadar svensk underättelsetjänst.

 • det ska stå Sverige, inte Averie, mitt tangentbord håller på att ge upp.

  scaber nestors senaste bloggpost..När politikers osanningar skadar svensk underättelsetjänst.

 • d

  jag är någons vän, son, arbetskamrat, skulle kunna vara din. jag klär mig och ser ut som de flesta andra, sitter brevid dig på bussen. jag har aldrig rört ett barn på något sätt som skulle vara opassande, brukar inte barnporr och söker mig aldrig till barn i arbetslivet eller privat. men jag lider varje dag, av att människor som ”ST” förklarar för mig hur jag fungerar, vilken dålig människa jag är, hur äcklande och frånstötande mina tankar är. jag önskar jag kunde tycka om mig själv oavsett vad andra säger men det går inte.

  jag vill kunna släppa in andra människor i mitt liv, såsom familj och vänner gör. jag vill kunna förklara för en psykolog varför jag mår dåligt och har ångest mest hela tiden, men det går inte. för min familj, mina vänner, psykologer, det är människor som ”ST”. människor som hellre antar än lyssnar. jag har förtrott min hemlighet med vänner förut och de har slutat prata med mig, och för varje gång suddas gränserna ut. jag är nog egentligen ett monster som våldtar barn, de flesta verkar vara överens, jag måste dö eller låsas in på livstid och övervakas.

 • Birgitta Alvskogen

  Mycket intressant inlägg. Får mig att reflektera, både över mina egna föreställningar om sakernas tillstånd och varför och hur…

  Tack för att du bringar ljus till mitt sätt att försöka förstå världen. Du skriver väldigt bra och jag inser att du gett mig något att fundera mera över.

 • Amarso

  d:

  Starkt av dig att skriva här!
  Jag vet hur jävla illa man kan må/mår av att dras romantiskt och/eller sexuellt till barn. Det är ett förjävligt stigma och en orimlig press vi lever under.
  Jag har själv börjat misstro folk så mycket att jag inte varken kan eller vill släppa nån in på livet längre. Man drar sig undan. I skolan och på jobbet också. I bästa fall sitter man och småskämtar eller snackar trivialiteter med de på jobbet så man inte ska bli alltför utanför eller verka alltför mysko. Jag är till och med rädd på kneget att bara för man är en loner och kanske utstrålar nån del av sitt ”mörka inre”, så kommer man bli dömd av dem nån dag. Huggen i ryggen.

  Tänk om man kunde vara helt öppen, istället? Jag tycker vi bör omfattas av HMF-lagen! Ingen ska kunna hetsa mot oss, kränka oss, misshandla oss eller neka oss arbetstillfällen utan att vi har gjort något.
  Det är dags att samhället börjat lyssna och ta till sig av det som ett fåtal vill förmedla och att vi får komma in i samhället på ett juste sätt!
  Annars tror jag inte nåt kommer att bli bättre, för nån.

  Om du inte känner till det, ”d”, så finns det ju några stycken av oss pedofiler som bloggar. Kom med i vår lilla ”gemenskap” vetja? Då tror jag saker kommer kännas bättre för dig. Plus att vi får en till som står på vår sida och som är redo att försvara vår läggning. Att stå ensam och passiv gör inget bättre…

 • Pingback: Förnuftsförlust // Skivad lime()

 • Jessica

  För det första skriver inte Hanna särskilt bra, men hennes andemaning går fram:-)!
  För det andra så:

  Pedofili betraktas oftast som en allvarlig personlighetsstörning, och klassas även som det i DSM-IV och ICD-10.

  MEN även homosexualitet betraktades som en personlighetsstörning och en allvarlig sjukdom ända in på 1970-talet!!

  Kort sagt: barn som vill ha sexuellt umgänge med vuxna SKALL känna sig fria att ha det – UTAN att andra skall lägga sig i!!!