Live: TPB | Dag 3 #3 – Pontén och Wadsted

 • Pontén höll ett kort anförande innan fikapausen, men andra har redan sammanfattat det lilla han sa, så jag låter bli upprepa mig, annat än att sammanfatta det med att Pontén som företräder några filmbolag kräver ersättning utifrån vad en licensiering hade kostat TPB, inte utebliven försäljning. En principiell skillnad.
 • Monique Wadsted babblar nu på om div. filmbolags krav på ersättning utifrån olika serier och filmer som laddats ner. Bland annat en säsong av Prison Break. Hon säger i princip vad andra redan sagt. Torrentsar har laddats ner, fildelning har pågått; hon påstår att filmbolagen lidit förlust genom detta.
 • Genom att TPB sålt annonser har de tjänat mer pengar än åklagaren förverkat vid tillslaget (underförstått; alltså borde de gått plus).  Monique utgår ifrån en ”förhandsvisningslicens” som grund för skadestånd, multiplicerat med vad det skulle ha kostat att sälja filmerna, om jag förstod rätt, som grund för ersättningskraven.
 • Monique och de hon representerar, menar också att e-handelslagen inte är tillämplig och de bestrider också jämkning.
 • unauthorized translation

  Pontén held a short speech before the break, but others have already summed up the short things he said, so I will not repeat it. In conclusion, Pontén represents some movie companies that demand damages based upon what a licensing would have cost TPB, not lost sales. That is a principal difference.

  Monique Wadsted now goes on about the movie companies’ claims to damages based on different serials and movies shared. Among others a season of Prison Break. Basically, she says what others have already said. Torrents have been downloaded, file sharing has taken place; she claims the companies have suffered losses because of this.

  Because TPB has sold advertisements, they have made more money than the prosecutor seized at the raid (implied that they should have earned money). Monique assumes a ”preview license” as a basis for damages, multiplied by the cost of selling the movies, if I understood correctly.

  Monique and the people she represents also claim that the e-commerce law is not applicable, and they also deny settlement.