Live: TPB | Dag 3 #3 – Pontén och Wadsted

  • Pontén höll ett kort anförande innan fikapausen, men andra har redan sammanfattat det lilla han sa, så jag låter bli upprepa mig, annat än att sammanfatta det med att Pontén som företräder några filmbolag kräver ersättning utifrån vad en licensiering hade kostat TPB, inte utebliven försäljning. En principiell skillnad.
  • Monique Wadsted babblar nu på om div. filmbolags krav på ersättning utifrån olika serier och filmer som laddats ner. Bland annat en säsong av Prison Break. Hon säger i princip vad andra redan sagt. Torrentsar har laddats ner, fildelning har pågått; hon påstår att filmbolagen lidit förlust genom detta.
  • Genom att TPB sålt annonser har de tjänat mer pengar än åklagaren förverkat vid tillslaget (underförstått; alltså borde de gått plus).  Monique utgår ifrån en ”förhandsvisningslicens” som grund för skadestånd, multiplicerat med vad det skulle ha kostat att sälja filmerna, om jag förstod rätt, som grund för ersättningskraven.
  • Monique och de hon representerar, menar också att e-handelslagen inte är tillämplig och de bestrider också jämkning.