IPRED-utfrågningen

Jag följde under förmiddagen utfrågningen i Riksdagen (skandiasalen) om IPRED. I panelen fanns åklagarsidan, upphovsrättsivrare och dyl företrädda, men ISP:er och eventuella motståndare till IPRED fick inte göra sig hörda utan frågor kring vad ‘andra sidan’ kunde tänkas ha för åsikter ströks och utfrågarna ombads rikta sig enbart till panelen.

I utfrågningen kring rimliga skadestånd ställdes frågan om hur dessa skall fastställas. I utfrågningen får man känslan av att det är ett minimumvärde som ska vara gällande som rimlig värdering. Det billigaste sättet att tillskaffa sig äldre film t.ex. vore genom att hyra (inte köpa) filmen på VHS (inte blueray eller DVD) för ett värde av ca 25/h film och dygn.

Nu vet vi ju av erfarenhet att det inte är så det går till.

På frågan om inte risken finns att upphovsrättshavarna och dess företrädare missbrukar förtroendet man har från lagstiftarna så sades i korthet att det hoppades man inte och man trodde det var osannolikt, eftersom frågan haft sådant stort genomslag i samhällsdebatten.

Nu vet vi ju av erfarenhet att det inte är så det går till.

Så, slutsatsen man kan dra är att upphovsrätten skall till varje pris försvaras. Lagstiftarna hoppas att deras definitioner och syn på rimlighet också ska gällas hos upphovsrättshavarna, men man gör inget för att se till att så kommer ske.

Naiv lagstiftning av teknisk okunniga lagstiftare som hoppas att allt ska lösa sig fint och fredligt ändå tillslut. Ungefär så kan förmiddagens utfrågning summeras.

Opassande, Johanna Nylander, Christian Engström och Rick Falkvinge skriver också om detta.

Update: Idag skriver också Oscar Swartz om detta.

 • Daniel Wijk

  Det blir lite att man sitter och undrar om inte någon utav de där gubbarna har barn i tonåren eller dylikt som ibland säger ”pappa, du är korkad” när det diskuteras teknik hemma. Extrem förvirring verkade iallafall råda i fallet hur länge man har en IPadress om DHCp används. Att ens blanda in webbläsare i diskussionen skapade iallafall för mig stora tvivel angående deras kompetens att besvara frågorna.

  Om man inte kan utbilda dom får man ersätta dom. Hur kan man fortfarande ha kvar samma mossiga stollar inom rättsväsendet om man vill kunna utreda brott med kopplingar till nätverk och datorer om dom inte kan lära sig hur det går till, ens i stora drag?

 • kinkym32

  Daniel väldigt ofta säger jag emot dig, men det är inte av elakhet.
  Denna gång håller med fullt ut.Jag vill bara komplettera med en liten fotnot angående min egen myndighets kompetens.

  Vi har anställda experter, IT folk på olika nivåer, likväl som vi inom ekobrottsutredningar har egna reivisorer. Poliser klarar i allmänhet inte av dessa saker och det är ju naturligt i sig. Dessutom så är s k sakkunnighetsutlåtande oftast baserade på icke poliser, om det då inte rör oss direkt och vi är de enda som har kompetens. ( Tekniska roteln).

  Sen hur duktiga vårat IT folk är , kan jag ju naturligtvis inte yttra mig om, det får väl visa sig. Tyvärr så verkar myndigheterna snäppa upp steget ytterligre så även brott på bötesnivå ska vara tillräckligt. Just för att komma åt lite ” mindre allvarliga ” fildelare.

  Jag vet inte om någon annan har provat Flashback. Min fungerar si och så. Den har en fårmåga att koppla ur sig själv. Sen är det ibland stora problem att koppla upp sig. Det är lite halvdåligt när den plötsligt lägger av vid en nedladdning. Vitsen försvinner då liksom med att ha den.

 • Daniel Wijk

  Onödigt att bråka när man kan samsas. Vi tycker inte så olika som man kan få för sig. Jag är dock ganska principfast i mycket vilket kan sätta mig i motsatsförhållande rätt ofta.

  Nä, det är ju klart att åklagare och poliser inte behöver vara it-experter. Jag ser hellre att dom är experter på lag och uppehållande utav lagen (respektive). Jag tycker dock att det är synd att dom inte har med folk i denna panelen som har mer insikt i hur reglerna kan tolkas i olika situationer. Det märktes tydligt att det behövdes kompetens i panelen samtidigt som de som satt där verkade ha en hyffsad övertro på sin egen förmåga att förstå problemen som kan uppstå iom nya lagar.

  Till exempel deras naiva uttalande om att dom inte tror att dessa kravbrev skulle innehålla högt uppskruvade siffror är en sak som förbryllar mig. Har dom inte tittat på hur lagen tillämpats i resten utav Europa?

  Jag tycker att du ska ta och kontakta supporten för din tjänst. Det är ju inte speciellt bra att den exempelvis får timeout eller liknande och kopplar ner. Det kanske är dags att prova någon utav de andra VPNtjänsterna om inte supporten kan hjälpa dig för så som du beskriver det så finns det ingen anledning att betala för det.

 • Pingback: På Ipred-utfrågning i riksdagen « Christian Engström (pp)()

 • Pingback: Så upptäcker du filmissbruk « Badlands Hyena()

 • Etablissemanget och kultureliten har redan förlorat, om man ser detta i det långa loppet, 100-600 år framåt.

  Att försöka förhindra en strukturomvandling gör bara att denna bara tar längre tid, och det är inte en god samhällsspolitik.

  På sätt och vis är det som händer idag, också en upprepning av det som skedde när boktryckarkonsten introducerades, kring slutet av 1400-talet.

  Stora delar av dåtidens etablissemang och kulturelit, då som nu, förfasade sig över det hemska med att sprida kunskap och upplysning utan deras tillåtelse och kontroll.

  Vi vet ju idag att boktryckarkonsten lade grunden till våra demokratier och det upplysta kunskapssamhället. Nu kommer fortsättningen på detta. Internet är mänsklighetens största uppfinning sedan boktryckarkonsten.

  Internets kunskapsdelande förmåga kommer att förändra världen till det bättre, och är det verktyg mänskligheten behöver för att bemöta framtida utmaningar, såsom de pågående och kommande klimatförändringarna.

  Så det är bara att kämpa vidare, informera och utbilda sig själv och alla andra man kommer åt, och ha tålamod.

  Stora samhällsomdaningar sker inte över en natt.

  ————–

  För den som är road av historia så rekommenderar jag läsning av bl.a boken ”Gutenbergs revolution”
  http://www.ordfront.se/Bocker/HistoriaoKultur/Gutenberg.aspx