GenusMagazinet.se

Via Pär Ströms blogg hittar jag GenusMagazinet.se, en sida som kritiskt granskar de påståenden och accepterade sanningar som feminismen ihärdigt predikat och som assimileras till att bli en del av de PK-sanningar som inte får ifrågasättas, under de senaste 10-15 åren.

Beskrivning från sidan:

Den tidigare jämställdhetsministern Margareta Winberg införde år 1998 Kvinnofridspropositionen. Ett omfattande och långsiktigt åtgärdsprogram för att bekämpa våldet mot kvinnor. De centrala utgångspunkterna var en förstärkt och förbättrad lagstiftning, förebyggande insatser och ett bättre bemötande av utsatta kvinnor.

Idag har mer än tio år gått sedan Kvinnofridspropositionen infördes, och idag kan vi summera resultatet.  Våldet mot kvinnor har inte minskat. Tvärtom så beräknar Brottsförebyggande rådet att våldet mot kvinnor har ökat, trots mer än tio år av storsatsningar och fokus på frågan.
Vad beror detta misslyckande på?

Vi på Genusmagazinet är övertygade om att misslyckandet bottnar i att arbetet inte baseras på fakta, utan istället bygger på myter och märkliga teorier.

Varför hävdar vår Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att åtta av tio våldsutsatta kvinnor, utsatts för våld av en man som de har eller har haft en nära relation med, när BRÅ hävdar att det mesta av våldet mot kvinnor är arbetsplatsrelaterat?

Varför hävdar Barnombudsmannen, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan att ca 190 000 barn varje år upplever våld i hemmet, när BRÅ uppskattar siffran till ca 27 000 barn?

Varför hävdar kvinnojourerna att ingen grupp av män är överrepresenterad när det gäller våld mot kvinnor, när undersökningar, studier och rapporter entydigt visar att män från marginaliserade grupper är överrepresenterade?

Genusmagazinet granskar myterna och presenterar fakta.

Jag finner det här är väldigt viktigt, att ifrågasätta de påståenden som görs så ryggradsmässigt utan att nödvändigtvis ha stöd. Saker blir inte sanna bara för att man påstår dem tillräckligt många gånger och lagstiftning ska inte bygga på ideologiska föreställningar, som inte har stöd i forskning och kunskap. Man kan inte i tid och otid hänvisa till ”mörkertal”, det är oseriöst.

 • kinkym32

  Statistik och siffror är alltid svårt. Beror jämt på vad man vill få fram för resultat.
  Beträffande ministern kan det var som så att hon pratar om brott i nära relation, medan BRÅ talar om en samlad statistik beträffande brott mot kvinnor.

  Avseende Rädda barnen kan det vara som så att de baserar sina siffror på ex BRIS, hjälptelefon mm, medan BRÅ kansek går mer på fakta baserad information. BRÅ jobbar alltid med koder och fakta, så det torde nog vara så.

  Självklart är alkohol och andra droger med som största orsak till våld och då speciellt i missbrukar relationer.

 • vitter

  Rapporten Manförtryck & Kvinnovälde ( http://www.dnv.se/mou/rapport_mansfortryck.pdf ) är på samma tema och otroligt läsvärd för den som inte sett den än. En bit att ta sig igenom på skärmen, men vet att den finns i tryckt form också, kanske på bibliotek. Den fick helt klart mig att börja tänka mer på alla sätt kvinnor ses som offer och får mycket gratis genom det, medan män behandlas som mindre värda.