GenusMagazinet.se

Via Pär Ströms blogg hittar jag GenusMagazinet.se, en sida som kritiskt granskar de påståenden och accepterade sanningar som feminismen ihärdigt predikat och som assimileras till att bli en del av de PK-sanningar som inte får ifrågasättas, under de senaste 10-15 åren.

Beskrivning från sidan:

Den tidigare jämställdhetsministern Margareta Winberg införde år 1998 Kvinnofridspropositionen. Ett omfattande och långsiktigt åtgärdsprogram för att bekämpa våldet mot kvinnor. De centrala utgångspunkterna var en förstärkt och förbättrad lagstiftning, förebyggande insatser och ett bättre bemötande av utsatta kvinnor.

Idag har mer än tio år gått sedan Kvinnofridspropositionen infördes, och idag kan vi summera resultatet.  Våldet mot kvinnor har inte minskat. Tvärtom så beräknar Brottsförebyggande rådet att våldet mot kvinnor har ökat, trots mer än tio år av storsatsningar och fokus på frågan.
Vad beror detta misslyckande på?

Vi på Genusmagazinet är övertygade om att misslyckandet bottnar i att arbetet inte baseras på fakta, utan istället bygger på myter och märkliga teorier.

Varför hävdar vår Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att åtta av tio våldsutsatta kvinnor, utsatts för våld av en man som de har eller har haft en nära relation med, när BRÅ hävdar att det mesta av våldet mot kvinnor är arbetsplatsrelaterat?

Varför hävdar Barnombudsmannen, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan att ca 190 000 barn varje år upplever våld i hemmet, när BRÅ uppskattar siffran till ca 27 000 barn?

Varför hävdar kvinnojourerna att ingen grupp av män är överrepresenterad när det gäller våld mot kvinnor, när undersökningar, studier och rapporter entydigt visar att män från marginaliserade grupper är överrepresenterade?

Genusmagazinet granskar myterna och presenterar fakta.

Jag finner det här är väldigt viktigt, att ifrågasätta de påståenden som görs så ryggradsmässigt utan att nödvändigtvis ha stöd. Saker blir inte sanna bara för att man påstår dem tillräckligt många gånger och lagstiftning ska inte bygga på ideologiska föreställningar, som inte har stöd i forskning och kunskap. Man kan inte i tid och otid hänvisa till ”mörkertal”, det är oseriöst.