Ephone: ”IPRED strider mot europakonventionen”

Sydsvenskan har en väldigt intressant och läsvärd artikel om IPRED och Ephone, som anser att IPRED strider mot europakonventionen och svensk grundlag.

Bakgrunden är det första IPRED-fallet, där en samling ljudboksförlag med hjälp av Antipiratbyrån anmälde ett IP som de menade allmänt tillgängliggjort upphovsrättsskyddade verk via en FTP-server. Det har varit skriverier och Antipiratbyrån har av flera misstänkts gjort dataintrång, eftersom tillgång till en FTP vanligtvis kräver användarnamn och lösenord. Att använda sådana utan tillåtelse är dataintrång.

Nu menar ISP:n Ephone alltså att de inte tänker lämna ut identiteten på personen som hållt i FTP-servern, eftersom de menar att bevisningen är svag att det skulle röra sig om ett allmänt tillgängliggörande.

”För att komma åt filer som finns lagrade i en FTP-server krävs vanligtvis ett användarnamn och ett lösenord”, skriver Ephone, och menar därför att förlagen inte har visat att böckerna har varit tillgängliga för allmänheten – det skulle till exempel kunna röra sig om en person som gjort säkerhetskopior på lagligt köpta ljudböcker, enligt Bo Wigstrand.

Det känns lite uppmuntrande att ISP:er fortfarande vågar stå upp emot mediaindustrin. Ephone och Bahnhof ska bägge ha en eloge för sin övertygelse och rättspatos.