Den misslyckade signalpolitiken

Alla sju riksdagspartierna står bakom sexköpslagen och en strängare sådan, säger Birgitta Ohlsson (fp). Hon säger också att det är viktigt att signalera att det inte är okej att köpa kvinnors kroppar [för sexuella syften, andra syften är okej]. Men hur är det egentligen med den där enigheten? Hur lyckad har signalpolitiken varit efter tio år? I en artikel på Aftonbladet där det uppmärksammas att CUF nu kommer driva en avskaffning av sexköpslagen finns en nätomröstning.

På två dagar har 24847 människor röstat. Av dessa anser nästan tre fjärdedelar [68.1%] att sexköp borde vara lagligt!

Den där signalpolitiken som Ohlsson håller så varmt om hjärtat har uppenbarligen inte vunnit gehör hos befolkningen. Det är svårt att förstå hur en sådan solklar majoritet annars kan vara emot den.

Jag tror att de flesta tycker att ‘vill man sälja sex så ska man kunna göra det och ska man kunna sälja sex ska man också kunna köpa sex utan att bli straffad’.

Sedan finns den andra gruppen av människor, som tror att lagen trots allt tjänar ett gott syfte. Men hur ser det egentligen ut med den saken? Är de mest utsatta sexsäljarna behjälpta av lagen, eller har den tvärtom en destruktiv effekt på deras tillvaro? Är lagen egentligen till för att avskräcka från att någon ska vilja sälja sex, snarare än att hjälpa de utsatta? Ja, mycket tyder på det.

Det har funnits en stor motvilja till att alls utvärdera lagen. Mona Sahlin menade att det viktiga inte var hur väl den funkade, utan att syftet med lagen legitimerade den oavsett om den fungerar bra eller inte. Hon jämförde den med en lag mot mot misshandel. Bara för att antalet misshandelsfall inte minskar ska man inte ta bort lagen, typ.

Och har man stiftat en lag på rent ideologiska grunder, utan någon som helst hänsyn till huruvida den får de effekter man avsett eller inte, ja då är det kanske inte så förvånande att man rent ut sagt skiter i konsekvenserna den skapar.

Men det är ganska svagt att påstå att lagen ska hjälpa de utsatta, när socialstyrelsens utvärderingar visar att insynen och möjligheten att hjälpa de utsatta bara blivit sämre under dessa tio år som gått. Antalet hallickar har dessutom ökat, vilket tyder på att den eventuella sexuella trafficking som finns har ökat, inte minskat, så som Birgitta Ohlsson mfl envist vill hävda är syftet med lagen.

Signalpolitik suger. Staten ska inte tala om för oss hur vi ska leva våra liv. Den ska skydda oss från verkliga brott. Att handla med sex är att handla med sin kropp, men det är all form av handel! All form av tjänsteutövning sker med kroppen som redskap. Man kan inte göra skillnad på en sexuell handling och en osexuell handling, som om det var väsenskilda saker. Det är det inte! Vad var och en lägger för värderingar i sex, det ska inte staten bestämma.

En del har sex för att dom älskar någon, en del har sex för att de bara tycker det är skönt och en del har sex för att de vill ha pengar. Det är upp till var och en. Ska man hjälpa de som är utsatta socialt så gör man det genom sociala insatser. Inte genom att kriminalisera sexköp.