Rapport vädjar om regulering av marijuana

I Britiska The Guardian presenteras en rapport som vädjar makthavarna att tänka om i drogpolitiken och istället för att ihärdigt använda totalförbud tänka om och försöka regulera marijaunabruket. Man motiverar det med följande:

”Trots att cannabis kan ha en negativ påverkan på hälsa, inklusive mental hälsa, är det mindre skadligt än alkohol eller tobak.”

Rapporten föreslår vidare att mycket av den skada som är associerad med cannabs uppstår som ett resultat av förbudet sig självt, ”särskilt den sociala skada som uppstår från anhållning och inspärrning.

”Narkotikapolitikens roll över cannabis, oavsett restriktiv eller liberal, verkar inte ha någon effekt på utbredning av konsumtion,” sammanfattar dokumentet.

Rapporten är avsedd att forma ett utkast för nationer som söker att utveckla ett mer rationellt och effektivt tillvägagångssätt för att kontrollera cannabis.

MedicinskMarijuana.com

Och det sammanfattar väl ganska väl min och många andra liberalers kritik mot just den oerhört inkonsekventa och därtill meningslösa kriminalisering av narkotika och i synnerhet cannabis som drivs på rent dogmatisk grund, utan hänsyn till forskning och fakta.