Prästpar förlorar prästtitlar efter trekant

Okej, helt ärligt – det är här är kristendomsbashing med avsikt. Men det finns en större poäng än att framställa kristna generellt som hycklare. Den biten klarar dom så utmärkt själva, precis som inom alla religioner, eftersom de flesta eg. inte tror på de bitar de av kulturella skäl inte själva finner förkastliga. Det är bara ett socialt skådespel, saker man accepterar för att inte avvika från gruppen. Det finns även inom andra sammanhang och är eg. ett naturligt socialt fenomen. Problemet är när sakerna man inte får kritisera blir så många, och när det är en dygdighet att inte kritisera överhuvuden alls. Oavsett man är kommunist, kristen eller folkpartist. För kom ihåg – i de flesta sammanhang ses man lätt inte på med blida ögon om man öppet börjar ifrågasätta och kritisera saker grundläggande saker i den ”tro” man förväntas dela.

Det är ju något på sätt och vis positivt, att detta prästpar ändå påverkats till att bli så pass lite sexnegativa att sex på tre inte automatiskt fördöms. Kristendomen är ju annars notoriskt sexnegativ, med ett ideal av total avhållsamhet (Paulus) vartefter allt är mindre dåligt,  ju mindre onödigt sex man har.

Men sex på tre kan lätt bli problematiskt, religiösa eller inte. Svartsjuka är inte ett ovanligt resultat vågar jag gissa, och kanske var det det som låg bakom misshandeln som den manliga delen av prästparet dömdes till. Just trekanten var frivillig dock, allt att döma och det är något Stockholms stift inte gillar.

– Kvinnans deltagande i trekanter med sin man och tvärtom är inte förenligt med äktenskapet. Både den misshandelsdömde maken och hustrun skall dock yttra sig i frågan innan slutligt beslut fattas, meddelar biskop Caroline Krook.

Metro

Lite tips, allmänt kring att realisera sexfantasier.

Varje inblandad person, oavsett man är två eller fler, kommer ha sin egen föreställning om vad situationen ska innehålla, hur proceduren ska gå till osv. Outtalat och kanske omedvetet. Det går inte komma ifrån. I synnerhet om det rör sig om en ”specifik fantasi”, av typen trekant etc.

Massa små detaljer, som man kanske aldrig skulle tänkt på annars, kommer distorta situationen från den antagligen perfekta fantasi man själv hade, när det plötsligt ska kombineras med två andra personers egna föreställningar och ”perfekta fantasi”.

Därför är det ypperligt viktigt, att redan i förhand försöka föreställa sig alla eventuella problem som kan tänkas uppstå. Prata om fantasin, så detaljerat som möjligt. Inte bara kan det bli ett trevligt samtalsämne, man kan också i bästa fall redan på detta ”simulerande” stadie komma på var det skiter sig. Utan att behöva ta de jobbiga konsekvenserna som uppstår när det är skarpt läge.

Det är också viktigt att inse att man inte med nödvändighet vet exakt hur man själv kommer reagera i en situation som är ny för en själv. Kanske dyker känslor upp som man inte förväntat sig eller kunnat förutse. Vad gör man om så händer? Hur avbryter man på ett smidigt sätt? Klarar man av att säga ifrån, eller är man lite mer tjänstvillig och helt enkelt undergiven än vad som kanske ligger i ens eget bästa intresse för att ta sig igenom det hela med en positiv magkänsla även i andra änden av upplevelsen?

Ta ingenting för givet. Prata om allt. Det kanske känns totalt oromantiskt, men att naivt tro att din sexfantasi är densamma som de andra parternas, bara för att ni kalla den samma sak, kommer med stor sannolikhet inte leda till annat än besvikelse.

Update: Det var misshandel pg av svartsjuka: metro

Läsvärt: För den som vågar konfrontera en del obekväma fakta Dick Wase:s  Samlag eller Salighet.