Pingstpastor föreslår civilrättsligt äktenskap

Jag har i flera år argumenterat för att alla religiösa förbund ska tas ifrån den juridiska aspekten av äktenskapsstiftandet. I ett sekulärt samhälle finns inga goda skäl att förlägga den juridiska aspekten av äktenskapet på religiösa samfund. Anledningen är uppenbar.

Alla ska vara lika inför lagen, oavsett ras eller kön. Men religiösa människors syn på äktenskap är allt för ofta att kön är en högst legitim faktor för diskriminering i olika sammanhang. När det kommer till äktenskap så vill många mena att det endast är något som deras gud avsett för två personer av motsatt kön.

Då uppstår en konflikt med resten av samhället. Lösningen är enkel. Låt dessa privata institutioner diskriminera bäst de vill, men ta ifrån dem den juridiska maktutövningen som instiftandet av äktenskap är.

Sen kan man passa på att utvidga äktenskapsbegreppet i juridisk bemärkelse till att innefatta i princip vad som helst. Det finns ingen anledning till att endast två personer ska kunna gifta sig t.ex. Det finns ingen anledning till att personer som är släkt inte ska kunna gifta sig. Hela giftasprövningen kan således avskaffas. Sex har vi ju som bekant alldeles oavsett vad staten anser om saken. Äktenskapet är ett juridiskt ramverk för att ge juridiskt skydd för personer som på ett eller annat sätt avser leva tillsammans under någon slags ”äktenskapsliknande” förhållanden.

Men detta skydd bör även personer som lever ihop av vad vissa menar är ”fel” anledningar få. Staten ska inte moralisera, den ska ge bästa möjliga skydd för människor, utan godtycklig religiöst grundad diskriminering.

Samtidigt kan konservativa nötter upprätthålla sin världsbild åtminstone i sin allra intimaste närhet och diskriminera bäst de vill, vilket jag anser att de ska ha rätt till, eftersom staten inte heller ska diktera deras moral.

Det är den bästa avvägningen, där staten inte används för att tvinga människor att leva efter samma moral. Tyvärr verkar jag, Samfundet Humanisterna och den här Pingstpastorn vara några av få som står på denna principiella grund.

Källa: SvD

Fler om detta: Blogge Bloggelito,