Pingstpastor föreslår civilrättsligt äktenskap

Jag har i flera år argumenterat för att alla religiösa förbund ska tas ifrån den juridiska aspekten av äktenskapsstiftandet. I ett sekulärt samhälle finns inga goda skäl att förlägga den juridiska aspekten av äktenskapet på religiösa samfund. Anledningen är uppenbar.

Alla ska vara lika inför lagen, oavsett ras eller kön. Men religiösa människors syn på äktenskap är allt för ofta att kön är en högst legitim faktor för diskriminering i olika sammanhang. När det kommer till äktenskap så vill många mena att det endast är något som deras gud avsett för två personer av motsatt kön.

Då uppstår en konflikt med resten av samhället. Lösningen är enkel. Låt dessa privata institutioner diskriminera bäst de vill, men ta ifrån dem den juridiska maktutövningen som instiftandet av äktenskap är.

Sen kan man passa på att utvidga äktenskapsbegreppet i juridisk bemärkelse till att innefatta i princip vad som helst. Det finns ingen anledning till att endast två personer ska kunna gifta sig t.ex. Det finns ingen anledning till att personer som är släkt inte ska kunna gifta sig. Hela giftasprövningen kan således avskaffas. Sex har vi ju som bekant alldeles oavsett vad staten anser om saken. Äktenskapet är ett juridiskt ramverk för att ge juridiskt skydd för personer som på ett eller annat sätt avser leva tillsammans under någon slags ”äktenskapsliknande” förhållanden.

Men detta skydd bör även personer som lever ihop av vad vissa menar är ”fel” anledningar få. Staten ska inte moralisera, den ska ge bästa möjliga skydd för människor, utan godtycklig religiöst grundad diskriminering.

Samtidigt kan konservativa nötter upprätthålla sin världsbild åtminstone i sin allra intimaste närhet och diskriminera bäst de vill, vilket jag anser att de ska ha rätt till, eftersom staten inte heller ska diktera deras moral.

Det är den bästa avvägningen, där staten inte används för att tvinga människor att leva efter samma moral. Tyvärr verkar jag, Samfundet Humanisterna och den här Pingstpastorn vara några av få som står på denna principiella grund.

Källa: SvD

Fler om detta: Blogge Bloggelito,

 • Pingback: Sekulär vigsel - så enkelt kan det vara | Svensson()

 • Själv tycker jag att det är absurt att man skall behöva ”be någon om lov” för att man vill leva sitt liv på något speciellt sätt, i detta fall äktenskap, oavsett om det är kyrkan eller staten. Ingen av dessa har någonting med saken att göra; det är nästan som detta med att be regimen om lov för att få demonstrera emot regimen, det är på gränsen till surrealistiskt.

  Jag skall helt enkelt inte behöva ha statens eller någon annans godkännande om jag vill gifta mig, hur givmilda dessa institutioner än må vara i utdelandet av tillstånd. Det skall inte behöva vara någon speciell ceremoni heller, ett biobesök skall gott kunna vara nog ifall alla inblandade parter anser att det är passande. Varför skulle inte någons ord (kontrakt?) vara nog om hur man vill göra med dödsboet ifall man skulle kolavippen i förtid?

  Personligen tycker jag inte ens om smycken, så om giftermål någon gång skulle bli aktuellt så skulle fortfarande inte vigselring vara det; den förmodade obligatoriska fysiska markeringen på äktenskapet skulle jag helt enkelt lösa på något annat sätt.

  Men men, man är väl för anarkisk för denna värld… ;-)

 • www.preiserhoehung.de

  Hi there I like your post ”Pingstpastor föreslår civilrättsligt äktenskap” so well that I like to ask you whether I should translate and linking back. Please give me an answer. Your Preiserh

 • That would be alright by me! :)