Motion mot massövervakning

HAX berättar att Camilla Lindberg (fp), (ni minns hon som den enda i Alliansen som röstade emot FRA på principiella liberala grunder?) lagt fram en motion som vill befästa rätten till integritet i svensk lagstiftning. Det måste bli ett slut på nya lagar som en efter en kränker vår integritet mer och mer, helt utan sammanlagd övervägning eller hänsyn, med konsekvensen att vi mer och mer närmar oss ett totalt övervakningssamhälle.

Precis detta skriver motionen om:

Risken finns dock att system som tekniskt medför risker för massövervakning införs utan en tillräcklig analys av integritetsperspektivet. Därför bör en kommande integritetsbalk innehålla ett klart förbud mot upprättande av massövervakningsystem och ett mycket hårt reglerat tillståndsförfarande som inte möjliggör en stegvis utbyggnad och ändamålsglidning utan förnyad prövning.

Motionen heter 2008/09:K343 och den förtjänar onekligen vårt stöd!

I brist på Piratpartister i Riksdagen, stöd Camilla Lindberg!