Moral-lagar och verkligheten

Norge, som är mer kristet och moralkonservativt än Sverige har föga förvånande bestämt sig för att ta efter det svenska, destruktiva påfundet Sexköpslagen, som kriminaliserar köp av sexuella tjänster. Motiverat av lögner, påhitt och hysterisk moralpanik som allt samman saknar förankring i forskning och beprövad erfarenhet.

Det är inte en fråga om att skydda utsatta människor när man kriminaliserar sexköp. I Norge har man även gjort så att förbjudet gäller norrmän även om lagbrottet begås utanför Norges gränser. Det här gillar förstås sexmotståndarna i ECPAT (Thomas Bodström mfl) och de moralkonservativa ”liberalerna” som är emot kvinnlig sexuell frigörelse.

Problemet med sexköpslagen är mångfacetterat, men ingenstans råder det några tvivel om vad sexköpslagen de facto har för konsekvenser i samhället. Det är en dogmatisk lag, som inte bygger på vad konsekvenserna blir, utan på att avsikten är god och att förneka lagen är att förneka de goda avsikterna. Det kan förstås ingen inblandad acceptera, varför inte ens Moderaterna låter lagen utvärderas i grunden, utan man har istället givit uppdraget ett perspektiv om huruvida lagen är skarp nog (och därmed funkar) eller om den behöver skärpas ytterligare (om den inte funkar). Att problemet är själva lagen i grunden och att den oavsett straff aldrig kommer fungera, det vågar man inte ta till sig.

Människohandel!

När människor kommer illegalt till Sverige, genom hjälp av en annan människa än dem själv, så är det människohandel. Behandling av dem som boskap är inte inkluderat i definitionen, även om Bodström, Borgström och Ohlsson gärna vill få det att verka så. Att personen vill hit gör ingen skillnad.

Den sexförknippade biten av människohandel som sker i Sverige, utgör inte mer än 25%. Resterande delar utgörs av bärplockare, polska snickare och dyl folk, som dock sällan förknippas med Människohandel!(tm) för att göra sig retoriska poänger. Det blir inte lika stark bild när man inte blandar in sex, får jag förmoda.

Så, vilka är det som kommer hit? Huvudsakligen är det kvinnor från baltländerna. Det är inte människohandel, eftersom dom har tillåtelse att åka hit fritt. Dom ingår i EU. Är dom tvingade att åka hit? Ja, dom ingår i ett nätverk av kriminella från hemlandet och kriminella nätverk är inget man kan gå ur hur som helst. Men sannolikt har dom jobbat som sexsäljare redan i hemlandet och anledningen att dom kommer hit är samma som för Polska byggjobbare – dom tjänar mer pengar på samma jobb! Dessa kvinnor stannar i någon månad, innan dom åker hem igen och nya kommer hit.

Det kan alltså inte vara dessa man syftar på, eftersom deras vistelse inte är olaglig.

Knarkare är tvingade sälja sex!

Det kan säkert stämma i de flesta fall. Men föreställningen om att det bara är undantag som säljer sex av fri vilja stämmer inte med verkligheten. Det finns studier från länder där man inte tvingat ner prostitution under jorden, t.ex. Australien, där man konstaterat att de som säljer sex ur hemmet, eller på bordell (och inte knarkar och går på gatan) är lika nöjda med sitt yrke som vilken annan yrkesgrupp som helst. Dom är inte tvingade, dom trivs med jobbet.

Det sexsäljare lider av är hot från samhället och en otrygg tillvaro. Om du säljer sex ur hemmet i Sverige så har hyresvärden rätt att vräka dig. Om socialen får veta att du säljer sex har dom rätt att ta dina barn ifrån dig. Kunderna är kriminella redan från början, så de mest städade och snälla människorna kanske väljer att inte köpa något. Därför ökar risken för misshandel och elaka kunder. Därtill handlar hela samhällsdebatten  bara om hur sexsäljare är offer som inte förstår sitt eget bästa om dom mot förmodan vågar antyda att dom faktiskt inte mår dåligt av sexet, utan av andra orsaker. Kriminaliseringen och att man inte kan sälja sex och ses som självständig och stark kvinna stigmatiserar dem som säljer sex. Detta är främsta orsaken till att sexsäljare i Sverige mår så dåligt.

Kvinnor vill inte sälja sex!

Sedan finns en könsaspekt som oftast helt ignoreras. Om en man vill sälja sex är det ingen som kräver att han ska ha haft en taskig barndom, vara knarkare eller utsatt för övergrepp för att kunna acceptera det. Om han säger att han gör det för att han vill slippa studielån, för att kunna resa jorden runt el dyl, så tar man honom på orden.

Detta medan kvinnors sexualitet aldrig får vara aggressiv och utåtriktad. En kvinna är alltid ett offer, vare sig hon vill eller inte. Det är det mest effektiva sättet att omyndigförklara och förminska henne. Sexköpslagen är en del av detta förtryck mot kvinnors självständighet och sexuella frihet. En kvinna är aldrig ansvarig för sina val som hon gör i ettt sexuellt sammanhang. Det är alltid mannen som är ansvarig. Väljer hon att sälja sex, då är mannen som köper förövaren. Väljer hon att ha gruppsex, då är det männen som har det med henne som utnyttjar henne. Så fortsätter det. Ser du inte könsaspekten så testa byt ut ”hon” mot ”han” i meningarna ovan och jämför hur du ändrar attityd i ett ögonblick.

Kvinnor kan inte. Kvinnor är offer. Kvinnor vill inte. Män är förövare. Det är vad radikalfeministerna vill få oss att tro. Understödda av kristkonservativa som mest allmänt är emot kvinnors sexuella frigörelse, vare sig det handlar om prostitution eller inte.

Att döma män för att dom köper sex omyndigförklarar kvinnor som säljer sex. Det är en morallag som inte har någon praktisk funktion för fem öre. Folket är inte emot sexköp, det visar tydligt alla poll’s som görs på tidningar i sammanhang som detta. Nej, det är en liten elit av politiker och journalister som sitter och dikterar svenskars moral, som bara umgås med likasinnade och aldrig har någon kontakt med den verkliga världen. De baserar inte sina lagar på vad verkligheten visar, utan på vad de vill tro, för att slippa ifrågasätta sin världsbild. Sen är det verkliga människor som blir lidande av det, men det skiter man i.

Bara en åsikt får predikas i det här landet. Det är vidrigt och intellektuellt korrupt.

Läs också:
Hanna Wagenius – Sexualmoralismen vet inga gränser – men det gör inte friheten heller
Blogge Bloggelito – Världens moraliska stormakt