Medicinsk marijuana i Tyskland

Tyskland kan komma att bli det femte landet som legaliserar medicinskt bruk av marijuana. Egentligen rör det sig om bruk av naturlig cannabis, vilket fungerar bättre än extrakt o dyl som prövats tidigare. Men traditionen av rädsla för cannabis finns förstås också i Tyskland och man får förmoda att det är därför det dröjt innan man nu låter enskilda personer få cannabis utskrivet som medicin via sin läkare, som tar hem detta från Holland.

Politicians there have recently decided to make the drug available to patients in some cases, according to the company’s statement.

Proponents of the medical use of marijuana say the plant relieves suffering or symptoms from illnesses which include AIDS, glaucoma, cancer and multiple sclerosis. The drug remains illegal, both for medical and recreational purposes, in most of the world.

Reuters

I Sverige gäller samma regler som för övriga EU, men ändå vägrar man här att skriva ut cannabis till patienter för vilket ingen annan medicin fungerar mot deras åkommor. Kol14 skriver både informativt och underhållande om sin kamp för rätten till ett fungerande läkemedel.

  • Mike

    Där ser man ,, lite mer civiliserat ,, konstigt nog??

  • Tack för tips och kommentar. Givetvis gäller samma regler i Sverige som inom EU, och det är identiska mänskliga rättigheter gällande att få ett fungerande läkemedel. Det är bara det att det ändå inte är så. Eftersom cannabis inte är godkänt som läkemedel i Sverige måste importansökan göras till Läkemedelsverket – som beslutar i varje enskilt fall vad de tycker patienten ska ha för lindring och hjälp. Och det är om man har lyckats komma förbi steg 1 – att hitta en läkare som vågar stå upp inför kollegor, stat och allmänhet och rekommendera ett fungerande läkemedel.

    Joakims senaste bloggpost..Läkemedelsbehandling av ADHD – Läkemedelsverket svarar