De ’etiska’ prästerskapet

Av nån anledning har kristendomen och dess företrädare fått nån slags monopolistisk ställning på etik i vårt land. Ist för att vända sig i första hand till humanister så ska det finnas nån kyrklig företrädare så fort nåt tragiskt händer. De får visa gudstjänster i tv, de får agera remissinstans för lagstiftning som inte har ett skit med religion att göra (t.ex. huruvida transsexuella ska vara tvugna att amputera bort könsdelar för att få byta juridiskt kön).

Därför är det ju rent ut sagt jävligt roligt att se att dessa människor som profiterar på moraliskt översitteri själva inte är några jävla helgon, utan sysslar med allt som vi andra människor gör. Porrsurfande, ollande av kollegors kontorsmaterial (!) osv…

• ”Dopfull” präst, Lunds stift: En präst tvingas till utandningsprov efter ett dop. Resultat: 2,3 promille i blodet. Villkorligt straff.
• Sexuella trakasserier, Göteborgs stift: En manlig präst fuktar mängder av post it-lappar med sitt könsorgan och placerar ut det på ett kontor där flera kvinnor arbetar. Domkapitlet lämnade ärendet utan åtgärd.
• Brott mot tystnadsplikt, Uppsala stift: På pendeltåget hem från jobbet ondgör sig en präst över en kollega. En släkting till kollegan hör detta bakom prästens rygg. Erinran som straff.

Metro

Kan vi inte bara enas om att sverige är ett sekulärt land, utan någon religion? Kyrkan har lika lite i att agera remissinstans för lagstiftning som muslimska moskéer. Lika lite att göra i statlig tv. Lika lite att premieras överhuvudtaget gentemot andra religiösa samfund av diverse övertygelser!

Gå ur kyrkan, om du gör det innan Oktobers slut så slipper du kyrkoskatt nästa år.

För att gå ur måste du skriva till din pastorsexpedition och ange namn, personnummer, adressuppgifter samt skriva under. Läs mer och hitta en blankett för utträde här. (Snott från Nonicoclolasos)