Inget med islam att göra!

Pat Condell ironiserar över hur allt som är förknippat med islam, av outgrundlig anledning, inte får ha något med islam att göra. Fast det helt uppenbart har allt med islam att göra.