Varför utbildning inte motverkar vidskepelse

En föreläsning om kognitiv vetenskap och varför vi har en benägenhet att fastna i vidskepliga förklaringar, trots att vi egentligen vet bättre.