Religion förbjuder fakta

Religioner är trosuppfattningar som bygger på förutbestämda åsikter som man måste ha för att tillhöra den religionens trosuppfattning. Dessa åsikter är helt utan vetenskaplig grund och inte sällan går de tvärt emot vad vi kan bevisa med vetenskap. Men ännu värre än dessa antivetenskapliga ståndpunkter är de ståndpunkter som religioner förbjuder.

Det betyder att vissa ståndpunkter helt enkelt är förbjudna att ha. Och därför går det inte att resonera, bevisa med vetenskap eller på andra sätt vädja till förnuftet för att övertyga religiösa människor om sakers tillstånd. De är per definition förbjudna att övertygas om att de har fel. Det är detta som är det farliga med religion. De är inte kompatibla med verkligheten, så som vi kan bevisa den. Och det vi kan bevisa är det enda som borde ha betydelse, eftersom alla påståenden utan bevis har noll värde i varje diskussion som handlar om verkligheten och inte om fantasier.

Det betyder också att det är enklare att hålla fast vid sin religiösa övertygelse, ju mindre man vet om verkligheten. Religion är anti-kunskap och därför är den som mest livskraftig där människor har som minst utbildning. Det är ingen slump att förhållandet utbildning och religion i det närmaste kausalt. I synnerhet när man ser till populationer och inte individer.

 • Gustaf

  Men… Det är viktigt att skilja på religion och andlighet. Jag kallar mig andlig istället för ateist därför att jag ser att mycket är sant, både i världsreligionerna och i diverse former av shamaninsm. Men denna sanning är andlig, inte empirisk. Därför är det omöjligt att övertyga någon annan än mig själv. Pusselbitarna passar så bra att jag inte kan göra någonting annat än att se sanning i det. Men dessa pusselbitar har jag hittat på min egen livsresa. Min livsresa är annorlunda än din. Det skiljer sig alltså ganska mycket i metod från naturvetenskapen.

  • Hanna Söderström

   Jag förstår inte vad du menar när du säger att något är sant men att du inte kan bevisa det. Hur definierar du vad sanning är isf? En abstrakt trevlig känsla i magen? Vad är det du menar när du säger ”att se en sanning”?

 • Lcse

  Kausalt för att kineserna är väldigt många, kan läsa och inte har samma religionshistoria som de flesta andra länder? Grafiken bekräftar verkligen inte påståendet.

  • Hanna Söderström

   Nej, jag är medveten om det. Jag hade önskat hitta något som mätte mer än ”literacy” för det är ju att sätta ribban rätt lågt, men jag googlade ett tag och orkade inte leta mer. ;P