Religion förbjuder fakta

Religioner är trosuppfattningar som bygger på förutbestämda åsikter som man måste ha för att tillhöra den religionens trosuppfattning. Dessa åsikter är helt utan vetenskaplig grund och inte sällan går de tvärt emot vad vi kan bevisa med vetenskap. Men ännu värre än dessa antivetenskapliga ståndpunkter är de ståndpunkter som religioner förbjuder.

Det betyder att vissa ståndpunkter helt enkelt är förbjudna att ha. Och därför går det inte att resonera, bevisa med vetenskap eller på andra sätt vädja till förnuftet för att övertyga religiösa människor om sakers tillstånd. De är per definition förbjudna att övertygas om att de har fel. Det är detta som är det farliga med religion. De är inte kompatibla med verkligheten, så som vi kan bevisa den. Och det vi kan bevisa är det enda som borde ha betydelse, eftersom alla påståenden utan bevis har noll värde i varje diskussion som handlar om verkligheten och inte om fantasier.

Det betyder också att det är enklare att hålla fast vid sin religiösa övertygelse, ju mindre man vet om verkligheten. Religion är anti-kunskap och därför är den som mest livskraftig där människor har som minst utbildning. Det är ingen slump att förhållandet utbildning och religion i det närmaste kausalt. I synnerhet när man ser till populationer och inte individer.