”Stena kvinnor är okej”-Cherin Awad

När man lyssnar på Cherin Awad i P1 så får man intrycket att förtrycket av kvinnor inom islam inte är ett problem större än i samhället i övrigt. Då kan det vara bra att veta vem Cherin Awad är och vad hon har för syn på islam.

Cherin Awad deltog i Existens (SvT) 2003 och uttalade där stöd för Sharialagstiftning och stenande av kvinnor som är otrogna.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=RBEvJyk7eV8

Det kan vara värt ha i åtanke när man lyssnar på hennes ursäktande av hur ledare i moskéer uttalat sig om månggifte, våldtäkt av sin fru och misshandel. Om man som hon stödjer Sharia så är man kanske inte helt trovärdig när man säger saker som att islam inte är kvinnoförtryckande och att just de personer SVT Uppdrag Granskning råkade träffa är enstaka undantag, trots att de var i majoritet och moskéerna kunde valt vem de ville att träffa de muslimska kvinnor som kom till dem för att söka hjälp.