Medeltid vs nutid

Inte lätt va medeltidsmänniska i ett modernt samhälle.