Könsstympning förbjuds i Tyskland

Äntligen ser vi ett land ta steget att förbjuda könsstympning också av barn av manligt kön. När kan vi vänta oss detta också i Sverige?

Ingreppet, oftast kallat ”omskärelse” för pojkar, är ett större ingrepp än vissa former av förbjuden ”kvinnlig omskärelse” och ska inte utföras om det inte finns medicinska skäl som motiverar det, eftersom det är en kränkning av den kroppsliga integriteten hos barnet, som i spädbarnsålder knappast kan sägas ha en religiös tillhörighet bara för att dennes föräldrar har det.

Lika lite som vi accepterar tatueringar eller stympande av andra kroppsdelar för att föräldrar känner för det, ska vi acceptera religiöst motiverade seder som kränker ett barns kroppsliga integritet.

Det finns massor av dumma religiösa och kulturella påfund; tvångsäktenskap, hedersvåld, kvinnlig könssymptning etc. Det finns ingen rationell anledning att göra skillnad på en onödig stympning av pojkars könsorgan, ett ingrepp dessutom förenat med medicinska risker.

Den som vill leva i västvärlden får anpassa sina traditioner och sin kultur efter de grundvärderingar som här råder, av vilka religionsfriheten är en grundbult. Religionsfihet handlar lika mycket om en individuell rätt från religion, som till den.

Barn är inte sina föräldrars accessoar som de kan göra vad helst de önskar med. Ett barn har ingen religiös tillhörighet lika lite som det har en politisk sådan. Vi talar inte om socialistiska barn eller om konservativa barn, om liberala barn eller kommunistiska. Att tala om kristna, muslimska eller judiska barn borde väcka precis samma reaktion av protest.

I den mån ett barn i äldre ålder önskar bekänna sin tillhörighet till en religion är denne naturligtvis fri att göra vad denne vill med sin kropp, inklusive en privat finansierad könsstympning, om medicinskt behov inte föreligger.

Länk: http://www.rt.com/news/germany-religious-circumcision-ban-772/