Därför hatar jag islam

Det är inte en irrationell rädsla (en fobi) för islam, utan en högst rationell avsky för vedervärdiga värderingar som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Jag önskar fler vågade uttrycka detta, precis som vi uttrycker en rationell avsky för konservativa kristna värderingar.

Det är inte kristna företrädare som politiker tävlar om att synas med och vara mest välvilliga mot i officiella sammanhang. Därför är det av allmänintresse att granska och kritisera de värderingar som islam och dess företrädare står för. Hur ser det ut i muslimska länder? Vad har majoriteten av alla muslimer eg. för värderingar? Vad säger islam i majoriteten av sina tolkningar eg. om frågor som jämställdhet, rättigheter för sexuella minoriteter osv?

Nu visar det sig också att den islamofobi som vänstern påstår alla kritiker av islam står för är en myt. Inte bara är hatbrott mot kristna till en övervägande majoritet (85%), lyssnar man på människor som har en personlig erfarenhet av att leva i länder där islam faktiskt har ett inflytande på lagstiftningen så inser man att det finns ingen anledning alls att vara tolerant gentemot denna ideologi.

Kritisera Islam, eller individer som agerar på ett sätt oenigt med våra demokratiska eller mänskliga värderingar och som sedan hänvisar till Koranen som sin auktoritet för deras gärningar, och du kommer förr eller senare bli anklagad för att vara Islamofob. Det är lika oundvikligt som en diskussionstråd på nätet där motståndaren förr eller senare kommer liknas vid Hitler (Godwins lag). Oftast från Vänstern kommer även argument som är baserade på att framhäva Västvärldens utrikespolitik och genom att demonstrera exempelvis Henry Kissingers många brott, så sanktionerar man den muslimska individens gärningar eller uttalanden. Den senare taktiken är välkänd som Red Herring, där man skapar villospår för att inte ta an argumenten. Men, är inte självaste begreppet ”Islamofob” en Red Herring i sig? Låt oss undersöka!

– Aaryan Shayan, Newsmill

Har man aspirationer på att låta samhället styras av religion så är man inte sekulär och religionen är därmed inte längre en privatsak. Då ska den granskas precis som vilken ideologi som helst och rättmätigt kritiseras för vad den de facto säger.

Vi dömer marxismen efter sina texter och majoritetens tolkningar, samt de länder där den prövats och vi ska döma islam efter sina texter och de länder där det prövats. Inga dubbla måttstockar!

Därför är jag så kritisk mot islam, därför är jag så kritisk mot medias etablerade sanningar som inte får ifrågasättas. Jag hade varit precis lika kritisk om det enbart varit kristna Assyrier som med bibeln i hand ville återgå till medeltiden, men nu är det islam som är det största hotet mot i synnerhet minoriteter som de jag tillhör.

Jag hatar islam och först när islam har samma undanträngda plats i det svenska samhället som kristendomen kommer jag lämna dessa dårar ifred. Där är vi inte än på långa vägar.