Bill Maher om Islams vs Kristen Fundamentalism

Få vågar säga sanningen, muslimsk kultur är faktiskt underlägsen västvärldens kultur.

Varför? Jo, för att vår kultur givit kvinnor rättigheter, yttrandefrihet och andra principer på vilket våra samhällen bygger.

Vill du bo i västvärlden – acceptera dessa värden – annars har du inget här att göra.