Tro är destruktiv

Kognitiv dissonans kallas det för. När verkligheten inte stämmer med ens uppfattningar och man tvingas justera sina åsikter för att passa till verkligheten. Eller som religiösa gör, hitta på nya skäl att ignorera verkligheten för att upprätthålla sin dygd ”tro” mot bättre vetande.

Så det är förstås inte förvånande att Camping försöker hålla masken. Samma sak kommer hända den 21 Oktober när världen inte går under. Det enda spännande blir att se vad som blir hans ursäkt den gången.

Fler som förutsett världens undergång och sedan hittat på ursäkter är t.ex. Jehovas Vittnen som fortfarande finns och lever, medan världen inte gått under.

Samtidigt måste vi våga säga att alla människor som tror på konceptet att Jesus ska komma tillbaka är precis lika galna. Den enda skillnaden är att de inte vågar säga ett datum och därför aldrig kan få sina lika absurda påståenden falsifierade.

Vidskeplighet är farlig eftersom den ställer ett bedrägligt synsätt på vad som är bra och vad som är dåligt tvärtemot förnuft och vetenskaplighet. Det finns inget bra i att ha en åsikt grundad på ingenting (eller på hopp och önskan). Tro är något dåligt. Det får goda människor att göra onda saker och det leder till bedrägeri, både för den enskilde och för samhället i stort.

Dyrka inte tro. Dyrka förnuftet. Det är förnuftet som givit oss alla våra framgångar som art. Förnuftet som kristendomens gud ser som något så hemskt att han enligt kristendomens myter förkastade människan från paradiset pga av detta. Blind lydnad för Gud är vad kristendomens kärna predikar. Att inte använda förnuftet och att lämna sitt liv i Guds händer. Detta är destruktiv ondska, inget annat.