Texas nära ruinens brant

Texas är en av alla de stater i USA som närmar sig konkursstatus. Texas styrs av en kristen guvenör som nu tydligen givit upp helt och försöker få folk att be för förbättring för landet i allmänhet och Texas i synnerhet.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=6cb5J0whmlM

Det är så dumt så det går inte ens parodiera.