Religion leder till våld

Eftersom religion inte grundar sig på förnuft kan det aldrig vinna i en intellektuell diskussion. Det innebär i sin tur att om den religiösa gruppen har makt, så finns bara ett sätt att få människor att leva i enlighet med religionen och i konflikt med förnuftet – våld.

Därför ser vi i länder där de religiösa grupperna har makt hur man tvingas använda våld för att få folk att leva i enlighet med de föreskrifter som religionen kräver. Det är inte självklart att leva trogen religionen, eftersom förnuftet säger annat.

I Iran får man t.ex. inte äga en hund. Det anses strida mot islam eftersom hundar är ”orena” djur. Men eftersom Iran har en relativt högt utbildad befolkning och all bildning kommer från väst, så följer också en oundviklig påverkan av västerländsk kultur där framförallt amerikansk film har en stor betydelse. För Iran precis som resten av världen.

Det leder till att människor i Iran nu i allt större grad skaffar sig hundar som husdjur. Resultatet är att lagstiftarna bestämt att staten får omhänderta alla hundar som påträffas och avliva dem. I Iran får man inte ha en hund som husdjur!

Slaget är redan förlorat. Västerländsk kultur är överlägsen muslimsk kultur och vi ser redan hur muslimska länders befolkning tar till sig västerländska värderingar och levnadssätt i allt större grad. Priniper som mänskliga rättigheter blir allt svårare att avfärda med religiöst grundade argument.

För oavsett hur religionen förpestar länder världen över så har alla människor en inneboende förmåga till förnuft och det krävs institutionaliserad dumhet för att förtrycka denna. Därför kommer religionen oundvikligen att förlora. Det enda tragiska är att en så stor del av världen blivit fast i medeltidens mörker när de skulle kunna leva med större frihet och därmed levnadsmässig kvalité om de förkastade sina primitiva järnåldersgudar.