Problemet med eftergifter för religion i skolan

Det är inte längre bara USA som har problem med fundamentalisters inverkan på skolan. Även i europa sprider sig detta problem, men här är det istället muslimer som kräver, av hänsyn för deras skeva verklighetsuppfattning, att evolutionen inte lärs ut som sanning.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=sb2uB4_7CBY