Muslimsk skola stängs efter 4 veckor

Den nystartade ”Fredens skola” i Göteborg stängs ner av skolinspektionen efter bara fyra veckor in på höstterminen.

GP skriver: ”Skolinspektionens bedömning är att ambitionen har varit att driva en muslimsk friskola, med elever från hela Göteborg. Men något gick fel.”

Vi tittar närmre på skolinspektionens beslut.

”Skolmiljön präglas i hög grad av kränkningar mellan elever och mellan elever och vuxna samt av bristande ledning. Situationen är sådan att miljön framstår som hälsofarlig för eleverna såväl psykosocialt som fysiskt. Rektorn anser sig inte kunna ta ansvar för att ingen elev kommer till skada.”

Bland alla händelser som nämns har en lärare hotats med kniv av en elev.

”Av de fyra som saknar svensk lärarutbildning har två genomgått pedagogisk utbildning i sitt hemland och de har av Högskoleverket bedömts i huvudsak ha en utbildning motsvarande svensk högskoleexamen. En person har examen som ekonomie kandidat. I fler fall undervisar de utbildade lärarna i ämnen de inte har utbildning för. I ämnet religion har huvudmannen tilldelat en anställd utan lärarutbildning undervisning i ämnet trots att utbildad personal finns att tillgå vid skolan.”

Känns som gissningen att det rör sig om en imam eller dylikt inte är helt galen. Man har inte heller gjort utdrag ur belastningsregistret innan man anställt personal.

Huvudmännen som driver företaget bakom skolan har inte velat svara på medias frågor.