Kyrkan backar ännu ett steg för Vetenskapen

Nu har tydligen Påven indirekt accepterat Big Bang, en teori som vi haft stöd för i decennier.

Det är lite tragikomiskt att se hur kyrkan steg för steg får stå tillbaka för vetenskapen. Från att jorden blev rund till att jorden inte var i universums centrum, till nu big bang och förmodligen så småningom också evolutionsteorin. Kvar blir en sekulariserad tro som bara finns i tomrummet vetenskapen ännu inte har bättre svar på. ”The God of the Gaps”, som fenomenet kallas.

Inte ens inom kristendomen själv är man konsekvent dock. I kyrkans ursprung var man tvungen att till slut samlas i ett stort kyrkomöte för att komma överrens om fundamentala principer i tron och vad som egentligen skulle gälla. Det handlade om inget mindre än frågor som ”Är Jesus verkligen Guds son”, ”Var Maria oskuld?” och ”Hur får vi ihop Helig Ande, Gud fadern och Jesus sonen med en monoteistisk tro?”.

I kyrkomötet i Nicea samlades man och röstade helt enkelt om vad man skulle tro, eftersom kristendomen bara 300 år efter Jesus död var allt annat än enig kring dessa frågor. Förlorarna fick sin tro deklarerad som kättersk (alla som inte tror rätt hamnar ju i helvetet i Kristendomen).

Till idéer som övergivits hör också idén om Limbo, att barn som dör hamnar i ett tillstånd av ”Helvete light” i väntan på Jesus återkomst.

Det är roligt, att folk tar detta på allvar.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=DPKZVqEr6V8