Fördomar om islam

Jag finner det något lustigt och därtill talande, att inte ens i strävan efter en politiskt korrekt website som framställts i syfte att motverka fördomar om islam, lyckas man dra fram mer progressiva uttalanden av muslimer än att somliga faktiskt tycker kvinnor kan citera koranen även under mensen.

Givetvis har muslimska-  precis som kristna grupper rätt att uttrycka vilka åsikter man vill, oavsett om dessa är politiskt korrekta eller ej. Men om staten är så noga med att allt den lägger pengar på ställer upp på en gemensam värdegrund, är det underligt att man kan lägga miljonbelopp i stöd på en organisation som uttryckligen är HBT-fientlig.

Sen måste jag tillstå att om websiten muslim.se skapats i syfte att minska fördomarna, så är det onekligen inte jag som ska skämmas för mina åsikter om islam. Låt oss ta några exempel från den skattefinansierade websiten muslim.se och se vad du själv tycker?

Många kvinnor på grund av feminism- lyder inte sina män, vilket är syndigt. Vissa praktiserande systrar inser inte att de måste lyda sina män. Allahs budbärare  sade: ”Om jag skulle befalla någon att buga inför någon, så skulle jag ha befallt hustrun att buga inför hennes make på grund av hans enorma rätt över henne.” [Hasan Sahih Al-Albani]

Maken och hustrun

Den första frågan många kanske ställer sig är: ”Är det obligatoriskt att ha samlag på bröllopsnatten?” Svaret är att det inte är obligatoriskt att ha samlag på bröllopsnatten. Paret kan skjuta upp detta till ett annat tillfälle om de så vill. Men rent allmänt så är samlag någonting obligatoriskt, och det är en av parets rättigheter. Frun måste tillåta sin man att ha samlag med henne när han så önskar, så länge som det inte är skadligt för henne, och mannen måste tillåta sin fru att ha samlag med honom så att hon känner sig tillfredsställd, så länge det inte försvagar honom fysiskt eller distraherar honom från att tjäna deras uppehåll.

Bröllopsnatten

[…] Från det ovan, är det klart att bevisen från dem som tillåter en menstruerande kvinna att läsa Koranen är starkare. Om en kvinna vill vara på den säkra sidan och hålla sig på den varsamma sidan, ska hon endast recitera det hon fruktar att glömma från koranen och nöja sig med det vid menstruation.

Recitera koranen under mens

Profetens ord ”Varje nation har sina högtider, och detta är er högtid”, visar att dessa två Eider enbart är för muslimerna, och att det inte är tillåtet för muslimer att imitera koffarmoshrikeen (avgudadyrkarna) i någonting som är en typisk/utmärkande del av deras firande. Oavsett om det gäller mat, klädsel, fyrverkeri eller dyrkan. Muslimska barn bör inte tillåtas att leka på ickemuslimska högtider, eller att sätta upp pynt/dekorationer, eller vara tillsammans med koffar under dessa tillfällen.

Eid: Etikett och regler

Det finns inga muslimska barn, bara barn till muslimer.

Så, nästa gång någon undrar varför muslimer ofta är svåra att integrera, är det bara hänvisa till vad islam säger. Och om någon påstår att detta bara är fördomar, så går det hänvisa till att muslim.se borde vara korrekt, eftersom den är statsfinansierad i syfte att just minska fördomar om islam.

Jag säger inte att muslimer inte kan ha andra åsikter, men onekligen är det problematiskt när skattepengar ska gå till liknande projekt, oavsett det är Frälsningsarmén eller Sveriges Imam-Förbund. En kritik också RFSL framhärdar i SvD idag.

Andra om detta: Sd på Newsmill, Sveriges Imam Förbund (ska tydligen särskrivas), Ungdomsstyrelsen,