Islam diskriminerar

Muslimer ber 5 ggr om dagen mot Mecca, den främsta symbolen för Islam. Mecca ligger i Saudiarabien, ett muslimskt land. Där är inte religion en privatsak, utan man har lagstiftning grundad på Islam, det man kallar Sharia. Faktum är att du som icke-muslim inte ens är tillåten att resa in i Mecca. Där är diskriminering lag.

Non-Muslims are not permitted to enter Mecca under Saudi law.[2] The Saudi government supports their position using Sura 9:28 from the Qur’an:

O you who believe! the idolaters are nothing but unclean, so they shall not approach the Sacred Mosque after this year; and if you fear poverty then Allah will enrich you out of His grace if He please; surely Allah is Knowing Wise.
—Qur’an, Sura 9 At-Tawbaayah 28, [41]

Wikipedia

Rimligen torde Mecca vara en förebild och en representant för Islam, precis som Vatikanstaten och Påven är en förebild och representant för Katolicismen. Här har religionens utövare sin chans att bilda sitt paradis på jorden, helt baserat på sin tro och demonstrera för världen vad deras tro i sin bästa form leder till.

Inte ens i Vatikanstaten är dock Judar enligt lag förbjudna inresa, vilket de är i Saudiarabien.

Utöver Mecca är det också förbjudet för ickemuslimer inresa i Medina, en annan av islams heliga städer.

Jag är för tolerans, religionsfrihet och yttrandefrihet, men visst är det en aning ironiskt att en så uppenbart diskriminerande religion, där den utövas i sin renaste form (får man anta) ivrigt vill hävda sin rätt att inte bli diskriminerad i andra länder?