Inför särskild fornsedsutbildning!

Att religionsundervisningen varit på undantag får utbildningsministern själv utgöra exempel på, när han förvirrat argumenterar för kristendomens särställning i det svenska samhället och de traditioner vår kultur har. För om någon religion ska premieras i undervisningen är det rimligen inte kristendomen.

Julfirandet fanns ju långt innan kristendomen nådde hit, liksom midsommar, vårfirandet etc så har det en historia som går längre tillbaks än kristendomens erövrande av Norden och envisa försök att utrota vår kultur till fördel för en mellanösterns ökenreligion.

Det är därför det fortfarande heter Jul (från Jól eller Yule i Wicca, som betyder hjul) i Sverige, ist för Kristusmässa som i många andra länder. Det är därför vi åt slaktad gris (vinterslakten) idag i form av julskinka, har julbock (Oden) under granen (granar i Betlehem, hallå?) och eldade ett stort stycke trä som skulle brinna hela julefirandet. Midsommar har de kristna kulturimperialisterna inte heller lyckats eliminera – än idag dansar vi runt en fallossymbol i firandet av fruktbarheten och en förhoppning om god skörd. Språkliga fenomen som knulla (från leken kull) lever kvar från den tiden när vi var ett mer sexuellt tillåtande folk.

Kristendomen är inte nordens religion. Den var tusen år gammal när den kom hit. Även om man från ett ovanifrånperspektiv med våld försökt stävja våra hedniska traditioner så lever de alltjämt kvar. Uppenbarligen behövs det mer kunskap om detta dock, när inte ens utbildningsministern vet varför vi firar jul och tror att det har något med Jesus födelse i Betlehem att göra. En händelse som inte ens skedde samma årstid, men vars firande flyttades för att det var behändigare ”ta över” ursprungstraditioner än att försöka eliminera dem, när kristendomen (inte sällan med våld) började sitt blodiga intåg i Europa genom den schizofrena Kejsare Konstantin.

Lussefirandet var inte enbart kristet från början. Lussi var ett ljusväsen som under årets längsta natt kunde röva bort barn som inte skött sig. Påskfirandet var inte heller kristet här i Norden, då vi ursprungligen firade vårblotet. (Easter i engelskans ‘påsk’ kommer från den förkristna fruktbarhetsgudinnan Eostra/Ostara.) Och såhär fortsätter det.

Jag rekommenderar vem som helst att ta en stund och googla på dessa traditioner och ni ska snart inse att Kristendomen har haft en – om än stor – så inte unik påverkan i hur vi firar våra högtider. Frågan är varför vi alls vill att denna religion med ursprung i mellanöstern ska premieras på ett sådant sätt, ist för att förpassas till historiens soptipp där den hör hemma. De ideal som kristendomen verkat för genom historien har aldrig varit i framkant för humanistiska, liberala och demokratiska värden. Tvärtom är kristendomen och kyrkan i regel den sista bastionen för ålderdomliga synsätt, som att inte samkönade par ska kunna genomgå samma seder och ritualer som olikkönade när de ingår äktenskap, eller omfattas av samma juridiska skydd.

De enda lika eller mer ålderdomliga är väl möjligen kristendomens systerreligioner Islam och Judendom som också är mindre sekulariserade där de utövas i majoritet.

Kristendomen behöver separeras mer från staten och hållas som den privatsak allt religionsutövande ska vara. Inte en samhällelig angelägenhet.