Vatten ur luft – Svenska uppfinnare prisas

Fredrik Edström och Jonas Wamstad tilldelades under måndagen Stiftelsen Skapas nya pris Framtidens Innovatör 2011. Priset får de för att ha utvecklat en solfångare som pressar vatten ur luft.

Till skillnad mot tidigare lösningar som grundar sig på samma princip men baserar sig på tillgången till elektricitet så har Edström och Wamstads uppfinning bara solen till hjälp, tillräckligt för att skapa 3 liter vatten per kvadratmeter solfångare och dygn.

Uppfinningen har rönt internationell uppmärksamhet och man hoppas den ska vara ett verktyg mot vattenbristen i fattiga varma länder världen över, där elektricitet ofta är en lika stor bristvara som vatten.

– I framtiden kommer bristen på vatten att bli ännu större än den är idag. Vi hoppas kunna bidra till att avhjälpa den, säger Fredrik Edström.

Den nya tekniken innehåller inte så många rörliga delar, och dess tillverkare tror därför att den kommer att bli billig att tillverka i framtiden. Förhoppningen är att nå områden i exempelvis Indien, Asien, Mellanöstern och Afrika där det finns gott om solljus, men dåligt med vatten och ofta dålig tillgång till elektricitet. I dessa torra områden skulle en solfångare på taket kopplad till den nya tekniken kunna innebära en skillnad mellan liv och död.

– DN.se