Spela in Webcam

Jag söker ett program som låter mig använda webcam samtidigt som jag spelar in det som visas i den (min egen webcam). Är det någon som känner till ett sådant program som är kompatibelt med Win 7?

Måste kunna hantera minst 30fps och 1280 x 720.