Gamers löser HIV-protein-pussel

Genom att tillsammans delta i ett spel kallat Fold-it deltog tusentals spelare i att lösa ett proteinpussel som gäckat forskare i ett årtionde. Spelarna löste pusslet – på bara tre veckor.

Forskare har tidigare försökt använda datorprogram för att lösa den här sortens pussel, men ännu överträffar inte datorerna människans rumsliga intelligens. Efter denna enorma framgång ter det sig sannolikt att fler forskare kommer vilja hitta nya sätt att lösa den här sortens problem.

Gamers have solved the structure of a retrovirus enzyme whose configuration had stumped scientists for more than a decade. The gamers achieved their discovery by playing Foldit, an online game that allows players to collaborate and compete in predicting the structure of protein molecules.

ScienceBlog.com

Genom denna upptäckt är man nu ett steg närmre en medicin för behandling av virussjukdomar, inklusive AIDS. Men innovationen slutar inte här.

“The ingenuity of game players,” Khatib said, “is a formidable force that, if properly directed, can be used to solve a wide range of scientific problems.

According to Popovic, “Foldit shows that a game can turn novices into domain experts capable of producing first-class scientific discoveries. We are currently applying the same approach to change the way math and science are taught in school.”

Lösningen ledde till en publicerad artikel i Nature (kan läsas här).