Cleverbots. Not so clever.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=WnzlbyTZsQY

  • Everyone love unicorns, even cleverbots :D

  • Andreas Eriksson

    Jag tycker att detta bär stora likheter med de flesta mänskliga konversationer jag observerat eller deltagit i.